Den 18 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2018 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2018.

Tid: Tisdagen den 18 juni 2019 klockan 9:00

Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Rapporten om löneskillnader mellan kvinnor och män publiceras samtidigt på Medlingsinstitutets webbplats: www.mi.seKontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00