- Det är anmärkningsvärt att Moderaterna inte prioriterar de populära lånecyklarna och sedan skyller ifrån sig när de får kritik. Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) måste ta sitt ansvar, säger Emilia Hagberg, (MP), gruppledare Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad.

Idag lägger Miljöpartiet de gröna fram en skrivelse i kommunstyrelsen med krav på fler stationer till lånecyklar. Enligt avtal skulle 2000 cyklar vara utplacerade på 160 stationer och erbjudas stockholmare och turister. Uthyrningen av cyklar ökar stadigt varje år och för 2010 räknar man med 30 000 låntagare. Trots stor efterfrågan finns idag bara hälften så många cykelstationer, och därmed står 1000 lånecyklar oanvända i lager.

För att bygga ut antalet lånecykelstationer i enlighet med avtalet behöver 90 parkeringsplatser tas i anspråk, vilket motsvarar 3 promille av Stockholms alla parkeringsplatser.

- Det handlar om prioriteringar. För oss är det viktigt att Stockholm satsar på cyklar. Tyvärr är det så att Moderaterna konsekvent säger nej till allt som påverkar biltrafiken på något sätt. Deras omoderna trafikpolitik kostar i form av ökad trängsel, ökade utsläpp, färre cykelvägar och mindre kollektivtrafik, säger Emilia Hagberg (MP).

- Vi kräver att Ulla Hamilton i ett första steg skyndsamt tar fram lånecykelstationer på de fem områden där det är allra mest akut: vid Centralstationen, på Birger Jarlsgatan, vid Östermalmstorg, på Djurgården samt i City. Därefter ska systemet byggas ut även till ytterstaden, säger Emilia Hagberg (MP).

DE 5 TYDLIGASTE PROBLEMOMRÅDENA I INNERSTADEN:

1. Centralstationen. Lånecykelstationen togs bort pga Citybanan och det behöver därför skapas nya stationer, både i anslutning till utgången mot Vasagatan och mot Klarabergsviadukten. De närmaste stationerna finns idag på Bryggargatan och utanför Sheraton, vilket är alldeles för långt bort.

2. Birger Jarlsgatan. Det finns idag inga stationer på Birger Jarlsgatan. Det behövs minst tre stationer.

3. Östermalmstorg. Det finns inga lånecykelstationer i närheten, närmaste station är Norrmalmstorg eller Fältöversten. Generellt behövs det fler stationer på hela Östermalm. När systemet byggdes upp låg "småbygglov" på stadsdelsnämnderna. På Östermalm gillade varken dåvarande ordförande eller chefstjänstemän idén med lånecyklar, vilket fortfarande märks genom färre stationer i den stadsdelen jämfört med övriga.

4. Djurgården. Det finns en liten station i Allmänna gränd (stadens mark). Ansökan om att bygga ut denna station har fått avslag från Trafikkontoret (det är ingen reklamskylt som ska byggas så det räcker med marklov). Djurgårdsförvaltningen har i flera omgångar sagt nej. Det är framförallt turisterna som vill ha möjlighet att ställa ifrån sig cykeln när de besöker Djurgården.

5. City. I City finns ett nätverk av lånecykelstationer, men nätverket behöver förtätas. Cyklister vill inte gå mer än absolut nödvändigt från det att de ställt ifrån sig cykeln till sin målpunkt. Idealet vore att det är 300 till 500 meter mellan stationerna i city. Idag är det snarare 800 meter upp till kilometer mellan stationerna.

För kommentar: Emilia Hagberg (MP), telefon 076-12 29 215.Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02