I ett pressmeddelande idag skriver borgarrådet Ulf Kristersson (M) att färre hemlösa bodde på härbärgen under 2009. Detta är positivt, men en mycket begränsad framgång som i sig inte minskar hemlösheten.

Antalet akuta övernattningar är nu tillbaka på samma antal som 2006, medan antalet ungdomar fortfarande ligger en bra bit över vad det var under förra mandatperioden. Det totala antalet hemlösa i Stockholm är fortfarande mer än 3000 personer.

- Det är anmärkningsvärt att Kristersson igen påstår att Moderaterna inför "Housing First" i Stockholm. Tyvärr är det långt ifrån verkligheten. Moderaternas projekt omfattar endast tio lägenheter som ska erbjudas till "motiverade" hemlösa. Hela utspelet går på tvärs med aktuell forskning som visar att en fast bostad är en förutsättning för effektiva vård- och stödinsatser, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare.

Miljöpartiet de Gröna har i en motion 26 förslag för en ambitiös hemlöshetspolitik i Stockholm, varav ett är en verklig satsning på "Housing First". Dessutom vill vi att Stockholm ska skapa ett bolag eller stiftelse som säkerställer att förstahandskontrakt kan erbjudas till dem som av egen kraft inte kommer in på bostadsmarknaden.

För kommentarer Adam Axelsson, 0761-22 96 57, adam.axelsson@stockholm.seKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02