Idag behandlar Stockholms kommunfullmäktige en motion av Miljöpartiets Stefan Nilsson och Ylva Wahlström som föreslår en åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla.

Stockholms stadshus är en av Sveriges vackraste och mest besökta byggnad och symbolen för demokrati i Stockholm. Tyvärr är Stadshuset fortfarande inte tillgängligt för alla, trots att Stockholm ska vara "världens tillgängligaste huvudstad" 2010. Exempelvis är åhörarläktaren fortfarande inte tillgänglig för rullstolsburna personer. Skyltar i Stadshuset har gjorts om utan att göras taktila, det vill säga möjliga att läsa med fingrarna.

- Det är bara politisk vilja som krävs för att Stadshuset ska kunna göras tillgängligt för alla. Ingen ska behöva be om hjälp eller känna sig osäker på att kunna ta sig fram när de besöker Stadshuset, säger Stefan Nilsson, gruppledare (MP).

- Det är oacceptabelt att vissa människor utestängs från att delta i den demokratiska processen eftersom de inte kan ta sig upp på åhörarläktaren. En fullt tillgänglig åhörarläktare förbättrar även för många äldre och människor med små funktionsnedsättningar. Idag är trappan svår för många att ta sig upp för, säger Ylva Wahlström (MP).

För kommentarer: Stefan Nilsson, gruppledare (MP) 076- 122 96 27 Ylva Wahlström, ledamot fullmäktige (MP) 0708-65 29 06      Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02