Huvudkontor Fotograf/Källa: Signalisten

Maria Lemos har rekryterats till rollen som ekonomichef hos Signalisten i Solna

Maria har en gedigen erfarenhet inom ekonomi och kommer närmast från Energiföretagen Sverige och rollen som chef för verksamhetsstöd. Hon har också varit ekonomichef på Norrenergi under 11 år och arbetat inom Elanderskoncernen.  

- Jag ser fram emot att arbeta på Signalisten och ett, för mig, nytt outforskat område. Bostadsfrågan är en aktuell och viktig fråga för många och det känns givande att kunna vara med och bidra till något som betyder så mycket, säger Maria Lemos.

Signalisten står inför stora utmaningar när det gäller såväl ombyggnad som nyproduktion. För att klara dessa är en långsiktigt hållbar ekonomi en grundförutsättning.

- Jag är mycket nöjd med att Maria valt att anta uppdraget som ekonomichef på Signalisten. Med sin breda bakgrund och gedigna kunskap om Solna stad kommer hon att bidra med kunskaper som vi behöver för Signalistens fortsatta utveckling, säger Per Anders Hedkvist, VD på Signalisten.

Maria Lemos tillträdde sin nya tjänst på Signalisten den 22 november. Hon efterträder Stefan Soreby som gått till rollen som ekonomichef på Midstar.  


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28