Fotograf/Källa: Johannes Norlander

Tillsammans har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört en undersökning kring varumärkeskännedom och besökarnöjdhet bland de destinationer som är medlemmar i nätverket. Resultaten visar bland annat på att en bra atmosfär och ett trevligt bemötande är viktiga för val av semesterstad.

Under våren har 29 svenska destinationer gemensamt genomfört en undersökning av besökares kännedom, preferenser och nöjdhet av städer man besökt samt planerar att besöka. Syftet med undersökningen är att ge en ökad insikt och kunskap om varumärkeskännedom och besökarnöjdhet samt att öka jämförbarheten mellan destinationerna.

Nätverket har valt att genomföra en egen undersökning då varken turistekonomiska mätningar eller undersökningar om kvalitativa aspekter görs på lokal nivå. Genom att nu ta fram lokala resultat på likadant ställda frågor ges utgångspunkter för de individuella resultaten och möjlighet att ranka de olika kommunernas resultat gentemot varandra.

Resultaten från undersökningen visar att upplevelsen av att staden har en bra atmosfär är det viktigaste vid val att semesterort, följt av att människorna i staden har ett trevligt bemötande och att staden är promenadvänlig. Starkt efterfrågat är även ett brett utbud av mat och dryck samt ett brett utbud av sevärdheter.

– Det är väldigt roligt att vi gemensamt tagit fram en undersökning som fokuserar på kvalitativa de värdena för våra destinationer. Resultatet är unikt, motsvarande undersökningar som tidigare gjorts på ett så här brett underlag har enbart fokuserat på kvantitativa värden, säger Björn Fransson, ordförande SNDMO och fortsätter:
– Det är ett mycket bra komplement till den statistik som Tillväxtverket ger ut men är också ett viktigt verktyg för vidareutveckling för varje destination.

Resultat för Kalmar
Generellt i undersökningen sticker de tre storstäderna ut, där många reseanledningar både i tjänst och på fritiden lockar. Vid valet av destination är det främst tre faktorer som avgör. Egna erfarenheter, familj och vänner samt rekommendation.

Kalmar får väldigt fina siffror och hamnar omkring snittet på de flesta frågorna. När det gäller de tre frågor som besökarna värderar högst – bra atmosfär, trevligt bemötande och att staden är promenadvänlig – ligger Kalmars medelvärde t.o.m. lite högre än snittet.

Undersökningen visar också att Kalmar är ”top of mind” hos respondenterna. På frågan ”Vilka fem städer tänker du spontant på när du hör ’turista i Sverige’?” kommer Kalmar på plats fem. Före Kalmar kommer bara de tre storstäderna och Visby.
– Det är väldigt glädjande att se att Kalmar finns med så tidigt i tanken. Jag tror att utmärkelsen Årets sommarstad, som Kalmar har fått fyra år i rad, kan ha bidragit till detta, säger Stefan Johnson, Turistchef, Destination Kalmar.

Kalmar hamnar också på åttonde plats både på frågan ”Hur troligt är det att du kommer att besöka följande städer i sommar?” och frågan ”Vilken/vilka städer har du turistat i under de senaste tio åren?”.

Om undersökningen
Totalt över 4 000 riksrepresentativa svar i åldrarna 18–70 har samlats in genom en omfattande webbenkät om att turista i Sverige, definierat som att besöka en stad i Sverige för nöjes skull genom att resa minst 5 mil enkel väg och sedan tillbringa åtminstone en övernattning i staden. Undersökningen har genomförts av marknadsanalysspecialisten/undersökningsföretagen Mantap Global på beställning av SNDMO.
Läs mer

Om SNDMO
Swedish Network of Destination Marketing Organisations bildades 2016 och är ett nätverk för destinationer i kommuner med över 50 000 invånare samt kommuner där besöksnäringen har mycket stor betydelse. Nätverket består idag av nära 30 av Sveriges största destinationer.

Kontakt
Stefan Johnson, Turistchef, Destination Kalmar
Telefon: 0480-41 77 10
stefan.johnson@kalmar.com

Björn Fransson, Turismstrateg, Örebrokompaniet AB
Ordförande SNDMO
Telefon: 070-796 74 67
bjorn.fransson@orebrokompaniet.se

 

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att besöka Kalmar!Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Tove Sundman

Presskontakt, Kalmar Slott

tove-maria.sundman@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turistchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93