För att uppmuntra och stötta arbetsplatser att underlätta för sina medarbetare att cykla till och från jobbet startar Stockholms stad och Cykelfrämjandet nu projektet Cykelvänligast i Stockholm. Målet är att rekrytera minst 100 företag och att andelen cykelpendlare ska öka med minst fem procent bland de anställda i de medverkande företagen.

Ambitionen med projektet är att öka andelen aktiva transporter till arbetet i Stockholm och samtidigt bidra till en förbättrad folkhälsa. Medlemsföretagen får tillgång till ett verktyg som hjälper dem utveckla och utvärdera sitt arbete mot att bli en cykelvänligare arbetsplats. Projektet pågår i tre år med ambitionen att övergå till förvaltning i Cykelfrämjandets regi. Alla arbetsplatser i Stockholm är välkomna att anmäla sig och deltagandet är kostnadsfritt.

Det finns många fördelar med att uppmuntra och stötta sina medarbetare att cykla. Du får friskare medarbetare som presterar bättre, profilerar dig som en modern och attraktiv arbetsgivare samtidigt som du bidrar till bättre framkomlighet, minskade klimatutsläpp och renare luft i Stockholms stad, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Fördelar med att vara en cykelvänlig arbetsplats:

  1. Friskare medarbetare. Regelbunden motion minskar bland annat risken för dia­betes, demenssjukdomar och depressioner. Det har dessutom en positiv effekt på immunförsvaret och kan leda till en minskad sjukfrånvaro!
  2. Skärpta medarbetare. Fysisk aktivitet ger pigga medarbetare som fokuserar och presterar bättre. Det motverkar också depression, sömnproblem och koncentra­tionssvårigheter.
  3. Stärkt miljöprofil. Företaget kan inkludera medarbetarnas resor till och från arbetet både i sin miljöpolicy och i sin resepolicy. Varannan bilresa är under 5 km lång, en sträcka som lämpar sig utmärkt för cykeln!
  4. Attraktiv arbetskraft. Allt fler vill vardags motionera genom att cykelpendla. En cykelvänlig profil blir en fördel i konkurrensen om medvetna arbetstagare.
  5. Modernt rättvisetänk. Genom att styra om satsningar från tjänstebilar till cykelförmåner kan fler få del av kakan.

För mer information: https://cykelvänligast.se

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02