Nu föreslår Stockholms stads avfallsnämnd obligatorisk matavfallsinsamling. Detta kommer att gälla för verksamheter från 2021 och för hushåll från 2023. Idag är cirka en tredjedel av allt som slängs i soppåsen matavfall och bara cirka 26 % av stockholmarna har matavfallsinsamling.

- Var fjärde matkasse som vi bär hem från mataffären slängs i soporna, det är ett enormt slöseri. I ett hållbart samhälle måste vi minska matsvinnet men även se till att resterna som slängs tas om hand. Stockholm är idag långt ifrån det nationella målet om 50 % matavfallsinsamling. Obligatorisk matavfallsinsamling är viktigt för att vi ska nå våra klimatmål, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Den 6 december fattar avfallsnämnden beslut om att införa obligatorisk matavfallsinsamling. Ärendet går sedan på remiss samtidigt som dialoger kommer föras med både fastighetsägare, restaurangägare och boende om genomförandet. Ärendet väntas kunna klubbas i kommunfullmäktige under hösten 2019.

Stockholms stad har arbetat med en särskild satsning kring matavfallsinsamling vilket inneburit riktade kommunikationsinsatser och även en ändring i avfallstaxan där staden har gjort matavfallsinsamling gratis för flerbostadshus. Taxan har nyligen justerats så att restauranger som inte sorterar sitt matavfall får en dyrare taxa. Andelen hushåll och verksamheter som har anslutit sig har stadigt ökat, men för att nå stadens nuvarande mål om att 70 % av matavfallet ska samlas in, krävs krafttag.

- Under året har Stockholm Vatten & Avfall bland annat haft uppsökande kampanjer riktad mot villakunder, och omkring 40 % av alla som har erbjudits att börja sortera matavfall har då gjort det. Det gör att vi tror att tiden är mogen för att göra matavfallsinsamling till en modern standard i Stockholms stad. Det är inte längre aktuellt att slösa bort resurser som kan bli biobränsle till bussar och gödsel till ekologiskt lantbruk, säger Katarina Luhr.

Stockholm Vatten och Avfall har idag över cirka 24 000 unika hämtställen för avfall. De restauranger och hushåll som har trånga soprum eller andra svårigheter att uppfylla kravet, kommer kunna begära dispens. Avfallssorteringsanläggningen i Högdalen beräknas vara i drift 2021, vilken kommer kunna underlätta för dem genom att ett abonnemang med gröna påsar då kan tecknas.

Länk till handlingarna i avfallsnämnden: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1950960 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02