Are Norrhava är präst och meditationslärare. Med stor nyfikenhet på människor och möten mellan människor förmedlar han en gudstro som är förenlig med mångfald, öppenhet och glädje. Djup tid och tunna ställen är en bok om liv och andlighet. Om djup och yta. 

–Boken kommer inte med några färdiga svar eller lösningar, men vill visa på en kontemplativ livshållning; ett sätt att närma sig det som vi redan känner till så att det kan få berätta om något mer. Något heligt och vackert, säger Are Norrhava.

Djup tid och tunna ställen handlar om vad som händer när vi släpper tag om framåt och bakåt och istället ser djupet.

Tillsammans med en nära och vindlande berättelse mellan privata upplevelser, reflektioner och samtal, får vi även ta del av Ares andliga resa och hans globala blick och nyfikenhet på mötet mellan människor. Läsaren får inblick i livet hos sockerrörsmänniskorna och de sjungande männen i Colombia, den barska buddhistmunken i Burma och den själavårdande ortodoxa prästen.

Are Norrhava resonerar, utifrån sina möten, om vad Gud kan betyda för oss idag. Kan man välja sina rötter och sin identitet? Kan yta och glamour förenas med andligt djup? Kan kärleken till Beyoncé jämföras med kärleken till Gud?

Begreppet tunna ställen är djupt förankrat i den keltiska kristendomen. Kelterna såg det som platser där himmel och jord, ande och materia, kom varandra särskilt nära, heliga platser. Tunna ställen var för dem platser där ens sätt att betrakta världen förändras; något ändligt och världsligt blir till ett fönster mot det oändliga och andliga.

Are Norrhava har också hämtat inspiration från franciskanermunken Richard Rohr. När Rohr talar om ”djup tid” så handlar det om den tid som inte går att stycka upp, ordna och mäta. Utöver den tid som vi upplever som kronologisk, där ett ögonblick följer på nästa, räknar han alltså även med en annan tidskvalitet som är djupare och rymligare. Och mera verklig?

Boka gärna in Are Norrhava för intervjuer i Stockholm eller under bokmässan, fredag-lördag den 28 och 29 september, i Göteborg. Mejla sofie.kalodimos@verbum.se

Lyssna till Ares seminarium på bokmässan i Göteborg, lördagen den 29 september klockan 15:00-15:45. Ett samtal mellan Are Norrhava, Agneta Sjödin och biskop KG Hammar.

Titel: Djup tid och tunna ställen
Författare: Are Norrhava
Förlag: Verbum 
Omslag: Håkan Liljemärker
Omslagsfoto: Marcus Gustafsson
Grafisk form: Maggan Brisell Axelsson
ISBN: 978-91-526-3729-6
Utgivning: 17 september 2018
Recensionsdatum: 17 september 2018
Pris: Från 198 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28