Pirathandeln med illegala bekämpningsmedel ger en ekonomisk förlust på 13 miljarder kronor i Europa. De hälsovådliga konsekvenserna är okända. Det framkommer i EUIPO:s (Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet) senaste rapport om handeln med piratkopierade bekämpningsmedel.

-      I jämförelse med andra Europeiska länder är Sverige förhållandevis förskonat från fenomenet då de ekonomiska förlusterna i Sverige uppgår till 70 miljoner kronor, en förhållandevis låg siffra säger Peter Hedin, PRV:s expert på piratkopieringsfrågor.

 Okontrollerad besprutning av frukt och grönt 

Det importeras stora mängder frukt och grönt från länder där problematiken med förfalskade bekämpningsmedel är betydligt mer utbrett än i Sverige.

 -      I bästa fall är de piratkopierade bekämpningsmedlen snarlika och innehåller rätt substanser, I värsta fall är det något helt annat, rentav ett gift som är totalförbjudet att använda i EU. Förbjudna substanser behöver inte bara vara farligt för konsumenterna utan är ofta också dåligt för miljön, förklarar Peter Hedin.

Klicka här för att läsa EUIPO:s rapport. Kontakt


Rebecka Grunditz

Pressansvarig

press@prv.se

08-782 27 00

Henrietta Thollén

Presskommunikatör

press@prv.se

08-782 27 00

Margareta Ternell

Marknadsdirektör

press@prv.se

08-782 27 00