Piratkopiering omsätter lika mycket som den illegala droghandeln, 4000 miljarder kronor eller 2.5% av all världens import/export. Det framgår i OECD:s och EUIPO (EU:s immaterialrättsmyndighet) rapport om handeln med piratkopierade varor.

Tidigare rapporter från EUIPO har visat att Sverige inte är undantaget från problemet, bara klädhandeln i landet förlorar mer än sex miljarder svenska kronor på piratkopiering. Inte sällan går dessa pengar till att finansiera annan kriminell verksamhet enligt Europol.  
 
- Siffrorna sänder tydliga signaler om vikten av att ha ett fungerande immaterialrättsligt system där man på ett effektivt sätt kan få skydd för varumärken, design och patent, poängterar Peter Hedin, PRV:s expert på piratkopiering.
 
Han förklarar att möjligheten att skydda sina immateriella rättigheter är viktiga byggstenar i Svenska företags innovationsprocess. Det är också viktigt för Sveriges välfärd då 40% av Sveriges BNP kommer från immaterialrättsintensiva företag. 
 
- PRV jobbar aktivt med att hjälpa företagare att skydda sina rättigheter dels genom att registrera de olika rättigheterna men också med att informera om vilka möjligheter som finns med en registrerad rättighet, säger Peter Hedin PRV:s expert på piratkopieringsfrågor.
 
Inom ramen för myndighetsnätverket mot piratkopiering jobbar PRV tillsammans med Tullverket, polisen Konsument Europa, Läkemedelsverket och Åklagarmyndigheten för att informera allmänheten om riskerna och konsekvenserna av att man köper och säljer piratkopierade varor.  Kontakt


Rebecka Grunditz

Pressansvarig

press@prv.se

08-782 27 00

Henrietta Thollén

Presskommunikatör

press@prv.se

08-782 27 00

Margareta Ternell

Marknadsdirektör

press@prv.se

08-782 27 00