Musselprojektet Baltic Blue Growth har bidragit till mycket kunskap om musselodling i Östersjön. Det är slutsatsen när projektet precis avslutats och deltagarna Västervik, Borgholm och Kalmar kommun presenterar resultaten.

Musselprojektet har pågått i tre år i hela länet med musselodlingar i Kalmar, Borgholm och Västervik. Projektet har studerat musselodling som åtgärd för att få upp de näringsnämnen som vi tillfört under 50-60 år och som nu belastar Östersjön.

Den stora vinsten med musselodling är att de övergödande näringsämnena kväve och fosfor lyfts ur havet. I hela det internationella Baltic Blue Growth-projektet skördades 180 ton musslor från Östersjön. Från Kalmar län skördades 30 ton musslor, vilket motsvarar ett upptag av två storsäckar med rent gödningsmedel.

Provtagning visar att de småskaliga musselodlingarna i Kalmarsund inte hade någon negativ miljöpåverkan. Nya mätningar visade också att musselodling i Östersjön inte är så ineffektivt som tidigare framförts som kritik.

- För framtidens Östersjö innebär resultatet att det är fullt möjligt för en entreprenör att odla musslor till foderråvara. Vi ser en potential, speciellt i skärgårdsområden. Kommunerna kommer fortsätta att driva frågan om ersättning för näringsupptaget. Det är något som diskuteras även i de andra Östersjö-länderna, säger projektledare Susanna Minnhagen.

Fler resultat och mer information om de nämnda resultaten presenteras under Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte den 16 maj i Västerviks kommunhus.

Media hälsas välkomna!

Plats Västerviks kommunhus, lokal Rådmannen, Fabriksgatan 21
Tid: 11.30-12.00 med möjlighet att ställa frågor efteråt till Anna Thore (S), Susanna Minnhagen, projektledare och Gun Lindberg, ansvarig för Västerviks musselodling.

För mer information kontakta
Kristin Bertilius, Borgholms kommun
0485-884 80

Susanna Minnhagen, projektledare, Kalmar kommun
0480-450172

Gun Lindberg, miljöstrateg, Västerviks kommun
0490-254813


Vad har deltagande kommuner och länsstyrelsen arbetat med?

Borgholms kommun har:
Låtit processa musslorna till mussel-mjöl. Kemiska analyser och foderförsök på Ölands kyckling har visat att musslorna från Västervik var en nyttig och säker foderråvara, som gav bra resultat på både tillväxt för djuren och smaklighet på fodret!

Kalmar kommun har:
Tillsammans med Borgholm och internationella partners jämfört olika tekniker för musselodling. Man har testat en ny typ av skördare och även sänkt ner odlingarna i Kalmarsund för att minska utsattheten för is och stormar. Tillsammans med Vattenbrukscentrum Ost har en möjlig affärsmodell för musselodling i Östersjön tagits fram. Kalmar har haft drivande roll i projektet.

Västerviks kommun har:
Skördat blåmusslor från Västerviks kommuns musselodling. Arbetet utfördes med hjälp av Hasselö Fiskevårdsområdesförening. Musslorna landades och packades på Lucerna-kajen i samarbete med fiskfabriken. Kalmar kommun har jämfört resultat från åtta olika odlingar i Östersjön, och odlingen vid Hasselö var den som producerade mest musslor per yta i hela projektet.

Länsstyrelsen har:
Utvärderat miljöpåverkan av musselodlingar (positiv som negativ), studerat vilka lagar som gäller i Sverige och EU och hur man ska tolka dessa regelverk när det gäller just musselodling i Östersjön.


Fakta Baltic Blue Growth

 

  • Baltic Blue Growth har haft 18 partners från Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Lettland och Estland och finansiering från Baltic Sea Region Programme.
  • Från Kalmar län har Kalmar kommun, Borgholms kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, Västerviks kommun, Ölands Kyckling, Swedish Agro, Linnéuniversitetet samt musselodlarna Hasselö FVOF, Byxelkroks marinservice och Jan Anderssons dykeri deltagit som projekt- eller samarbetspartners.
  • Baltic Blue Growth har tagit fram riktlinjer för produktion, skapat planeringsverktyg, studerat miljöpåverkan och föreslagit finansieringsmodeller, med mera, för musselodling i Östersjön.

Hemsida: https://www.submariner-network.eu/projects/balticbluegrowth


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad.


Kontakt


Henrik Nilsson

Kommunikationschef

henrik.nilsson@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 58

0703-99 07 71