För tredje året i rad ökar antalet inkomna varumärkesansökningar till PRV (Patent- och registreringsverket), ett tecken på att Sveriges företagare och innovatörer har en medveten varumärkesstrategi menar Patrik Rönnqvist som är avdelningschef på PRV.

- Genom ökningen av antalet inkomna varumärkesansökningar till PRV ser vi en tydlig indikation på att landets företagare är medvetna om värdet av att ha en ensamrätt till sitt varumärke. Det tyder på en mognad och medvetenhet om företagets immateriella tillgångar, säger Patrik Rönnqvist. 

Ekonomisk tillväxt genom immateriell medvetenhet

Under de senaste åren har PRV arbetat proaktivt med företagare för att öka deras medvetenhet och kunskap om de dolda värden som finns i företagets immateriella tillgångar.

 

-          Vi vet att 30 procent av arbets­tillfällena i Sverige och 40 procent av landets samlade ekono­miska värde skapas i immaterialrättsintensiva företag. Företag som använder sig av immaterialrätt har bättre avkastning, högre löner och personal med högre kompetens jämfört med företag som inte tar hand om sina immateriella tillgångar, förklarar Patrik Rönnqvist.

 

 

 

2014

2015

2016

Ansökningar

8 483

8 861

9 138

 

Ökning mellan 2014 – 2016 = 7,7%

Ökning mellan 2015 – 2016 = 3%

 

  

Stina Lilja
Pressansvarig
Patent- och registreringsverket (PRV)
Telefon: 08-782 25 78, 0703-90 21 25 
Kundsupport: 08-782 28 00
www.prv.seKontakt


Rebecka Grunditz

Pressansvarig

press@prv.se

08-782 27 00

Henrietta Thollén

Presskommunikatör

press@prv.se

08-782 27 00

Margareta Ternell

Marknadsdirektör

press@prv.se

08-782 27 00