PRV och Vinnova tilldelas 20 miljoner kronor per år 2016–2019 av regeringen för att öka kunskapen om immaterialrätt och immateriella tillgångar, en nyckel till innovation och ekonomisk tillväxt.

Medlen ska användas för att utveckla kunskapen och förståelsen för immateriella tillgångar hos offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet. Syftet är att ge målgrupperna bättre kunskap om immaterialrätt och förutsättningar att hantera sina immateriella tillgångar som en del i affärs-, forsknings- och utvecklingsstrategier. Det ger förutsättningar för större avkastning på den kunskap som dessa aktörer genererar.

- Jag är stolt och glad över att PRV får i uppdrag att arbeta med dessa viktiga frågor. Vi har varit framgångsrika i våra insatser hittills och nu kan vi lägga till nya målgrupper i arbetet, kommenterar Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Från skydd till värdeskapande 

I en tid av snabb utveckling, globalisering och digitalisering blir det än mer viktigt att definiera sina immateriella tillgångar för att skapa framgångsrika verksamheter. Omvandlingen i samhället går mot ett allt högre kunskapsinnehåll, och kunskapsinnehållet – de immateriella tillgångarna – utgör en allt större del av det genererade värdet. En verksamhet som strategiskt tar hand om sina tillgångar utmärks av högre tillväxt, lönsamhet och utveckling än en som inte gör det. 

- Idag utgörs uppskattningsvis 80 procent av ett företags värde av immateriella tillgångar, säger Susanne Ås Sivborg. Immaterialrätt handlar inte i första hand om skydd, utan den utgör verktyg för att hantera den övervägande delen av värdet i både företag och andra kunskapsintensiva verksamheter.

Webbsändning i realtid: 80 % av värdet

Idag lanseras regeringens och PRVs satsning på immaterialrätt som stöd för innovation och tillväxt. För att markera startskottet bjuder näringsdepartementet och PRV in till en eftermiddag full med värdefulla insikter, angelägen forskning, framgångsrika företag och skärningspunkten där emellan. 

Programmet webbsänds i realtid och finns även tillgängligt i efterhand på prv.se.

På Twitter samlas vi kring hashtagen #prvsverige.Kontakt


Rebecka Grunditz

Pressansvarig

press@prv.se

08-782 27 00

Henrietta Thollén

Presskommunikatör

press@prv.se

08-782 27 00

Margareta Ternell

Marknadsdirektör

press@prv.se

08-782 27 00