Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

- Genom att satsa på nya rutiner och verktyg för jämställdhetsintegrering får vi en mer jämställd regional tillväxt i Kronoberg. Det innebär en rättvisare fördelning av tillväxtmedel och ett mer jämlikt inflytande, säger Joakim Pohlman (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

OECD:s Territorial Review pekar på att Kronoberg behöver göra mer för att nå full potential i tillväxtarbetet. Alla som vill driva företag tas tillvara, oavsett kön och ålder. Därför har Region Kronoberg drivit projektet "Jämställd regional tillväxt i Kronobergs län" under 2016-2018. Arbetet har finansierats av Tillväxtverket inom ramen för regeringsuppdraget "Jämställd regional tillväxt".

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22