Område Fotograf/Källa: Signalisten

Signalisten kommer att bygga om en kontorslokal på Västra vägen för att användas som gruppbostad enligt LSS. Lokalen hyrs ut till Solna stad i ett avtal som löper över 25 år.

Lokalen om 600 m² i Signalistens fastighet Västra vägen 5-7 var tidigare kontorslokal och ska nu byggas om till gruppbostad enligt LSS. Ett långsiktigt avtal på hela 25 år har nu tecknats med Solna stad för uthyrning av lokalen till stadens omvårdnadsförvaltning.

- Det är positivt att Signalisten har landat i den här långsiktiga överenskommelsen med Solna stad. Att bidra med fler gruppbostäder i Solna är ett viktigt ändamål, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

Lokalen för uthyrning avser en gruppbostad med fem bostadslägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalrum och tvättstuga med mera enligt LSS (lagen om service och stöd till vissa funktionshindrade).

- De Solnabor som har behov av ett LSS-boende ska kunna erbjudas det i sin hemkommun. Det här är ett steg framåt för att kunna göra det, säger Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd.

Lokalen byggs om under 2019 och inflyttning planeras ske i början av 2020. Avtalet är tecknat mellan Solna stad och Signalistens helägda dotterbolag Solnabostäder AB.


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28