Huvudkontor Fotograf/Källa: Signalisten

Årets hyresgästundersökning visar höga betyg för Signalistens bemötande och kundkontakter men förbättringspotential inom områdena värme, trygghet och renhållning. Redan under hösten genomförs flera förbättrande åtgärder kopplade till resultatet.

Under våren genomfördes vår hyresgästenkät där vi vartannat år ställer frågor till våra boende. Resultatet visar bland annat att hyresgästerna tycker att det är lätt att komma i kontakt med Signalisten, 90 procent är nöjda tillgängligheten på telefon, 88 procent via e-post. Hela 94 procent är nöjda med bemötandet vid felanmälningar.

Förbättringar vill hyresgästerna främst se inom värme i lägenheten, trygghet samt att hålla rent och snyggt i och omkring fastigheterna. Lägst resultat visar värmen där hela 58 procent är missnöjda med temperaturen i lägenheten vintertid.

- Vi har redan planerat åtgärder inom flera områden. Vi vet också att våra hyresgäster under en längre tid varit missnöjda med värmen, och med årets resultat kan vi konstatera att tidigare åtgärder inte gett tillräckliga resultat. Därför tar vi nu krafttag för att öka värmekomforten, att kunna vistas i sitt hem utan att frysa är grundläggande, säger Robert Engholm, förvaltningschef på Signalisten.

Några av de viktigaste förbättrande åtgärderna är:

·     Inom värmekomfort görs omfattande satsningar. Från 1 november har vi höjt inomhustemperaturen från 20 till 21 grader. Vi följer noga temperaturen i hela beståndet och kontrollerar varför lägenheter har för låga eller höga temperaturer. Parallellt genomför vi åtgärder för att förbättra styrningen av värme och effektivisera energianvändningen.

·     För att öka tryggheten ökar vi vår närvaro i bostadsområdena, dagtid av bovärdarna samtidigt som våra väktare fortsätter att rondera kvälls- och nattetid. Vi inför elektroniska lås i områden där det inte är fullt utbyggt. Förbättrad belysning och närvarostyrd belysning genomförs i prioriterade områden.

·     Insatser för att förbättra städning och skötsel av inne- och utemiljö är redan påbörjat. Städning i trapphus och allmänna utrymmen som genomförs av entreprenör ska kontrolleras bättre. Miljörummen byggs om med utökade sorteringsmöjligheter och bättre ordning. Städning i miljörummen har redan idag förbättrats tack vare införandet av miljövärdar.

 

Läs om våra åtgärder för bättre inomhusklimat på signalisten.se.

Mer om resultatet av hyresgästenkäten på signalisten.se


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger Signalisten cirka 4 000 lägenheter och 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Signalisten har cirka 60 anställda. Se mer information på www.signalisten.se


 Kontakt


Åsa Hart

Kommunikationschef

asa.hart@signalisten.se

072-40 24 790

Vivianne Habra

Presskontakt

vivianne.habra@signalisten.se

08-705 22 28