Statlig närvaro mätt i antalet statliga arbetsställen finns i alla Sveriges kommuner – utom 15. I Västerbotten finns statlig närvaro i alla kommuner och den statliga närvaron är relativt stor i relation till folkmängden. Det framgår av en delredovisning av den kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram.

 

Bilden av hur statliga myndigheter finns representerade på Sverigekartan kan läsas på två sätt: Mätt i antalet statliga arbetsställen - där de tre storstadslänen ligger i topp, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Eller mätt i antal arbetsställen per invånare – där Norrbotten, Jämtland och Gotland har flest.

På kommunnivå sticker residensstäderna ut med klart flest statliga arbetsställen, men mätt i kontor per invånare så blir kartan annorlunda och flera till ytan stora kommuner i Norrlands inland dominerar den visuella bilden.

Norrlandslänen har en relativt hög statlig närvaro i relation till befolkningsmängden. Detta ska inte sammanblandas med de negativa konsekvenserna som delar av Västerbotten upplever som följd av de demografiska förändringarna.

- Sett till vår folkmängd ligger Västerbotten bra till, vilket känns tillfredställande. Västerbotten har en fördel av närvaron av ett av landets största universitet, Umeå universitet, med sina drygt 4 000 anställda Det som kan oroa framöver är de regionala konsekvenserna av förändringarna inom Arbetsförmedlingen, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

 

Mer samverkan ger bättre service
Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. 8398 västerbottningar har en statlig anställning fördelat på detta sätt i länet: Nordmaling (17), Bjurholm (5), Vindeln (106), Robertsfors (20), Norsjö (11), Malå (18), Storuman (56), Sorsele (24), Dorotea (2), Vännäs (43), Vilhelmina (63), Åsele (10), Umeå (7031), Lycksele (162), Skellefteå (830).

Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308) och har också störst geografisk spridning (finns i 254 av landets 290 kommuner).

Flera myndigheter pekar på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra den statliga servicen. Att utgå ifrån, och utveckla samverkan mellan, de servicekontor som finns etablerade på 113 platser i landet är en möjlighet som flera myndighetsföreträdare lyfter fram.

Länsstyrelsen i Örebro län har samordnat kartläggningen och presenterat en samlad delredovisning till civilminister Ardalan Shekarabi. Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år.

Bilaga: rapporten Kartläggning av statlig närvaro och service i länen. (pdf)

 

För mer information kontakta:
Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Lars Lustig
Länsråd
073-620 50 01
lars.lustig@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

 

 

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41