Stefan Nilsson (MP) , gruppledare Stockholm stad, deltar i morgon i det så kallade Ångestloppet. Syftet med evenemanget är bland annat att få igång samtal och öka öppenheten om psykisk ohälsa. Tid: kl 14 Datum: tisdag 23 mars Plats: Götgatan. Start St Paulsgatan, målgång utanför Fountain House, Götgatan 36.

- Det är bevisat att motion och utevistelse minskar och förebygger depressioner och annan psykisk ohälsa. Därför måste vi värna grönområden och andra platser för motion och spontanidrott, säger Stefan Nilsson (MP).

- Vi behöver arbeta mer för att få bort fördomar om människor med psykisk ohälsa, så att de får samma möjligheter som andra, inte minst på arbetsmarknaden. Dessutom måste insatserna för vård och rehabilitering öka, säger Stefan Nilsson (MP).

För kommentarer: Stefan Nilsson (MP) 0761- 22 96 27. Evenemanget arrangeras i samarbete mellan Handisam, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Fountain House.      Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02