Ragnar Norrman, kyrkohistoriker och tidigare docent och lektor vid Uppsala universitet, tilldelas Stefansmedaljen för att ha bidragit till Svenska kyrkans historieskrivning. Ragnar Norrman har också varit redaktör för Matrikeln för Svenska kyrkan under många år.

År 2018 delar ärkebiskop Antje Jackelén ut Stefansmedaljen till, bland andra, Ragnar Norrman. Han har under flera års tid arbetat som redaktör för Martikeln för Svenska kyrkan, som ges ut av Verbum.

"Ragnar Norrman tilldelas Stefansmedaljen för att genom engagemang och gedigen forskning inom kyrkohistoria, särskilt arbetet med att teckna herdaminnen, ha bidragit till Svenska kyrkans gemensamma historieskrivning och genom det också vår framtid", skriver ärkebiskopen i sin motivering.

Stefansmedaljen instiftades 1990 och delas ut av ärkebiskopen för förtjänstfulla insatser i kyrka och samhälle.


Ämnen

Religion, tro

Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28