Regeringens så kallade satsning på motorväg innebär att trängselskatten under minst 30 års tid ska gå till Förbifart Stockholm och andra vägar istället för till kollektivtrafik.

- Vad den moderatledda regeringen inte talar om är att Förbifart Stockholm är Sveriges dyraste vägobjekt - en gökunge som äter upp investeringsutrymmet för ny kollektivtrafik som Stockholmsregionen så väl behöver. Alliansregeringens tal om satsningar på kollektivtrafik är inte trovärdig. Det saknas finansiering i Stockholms län, säger Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd , Stockholms stad.

- Det är nödvändigt få fler att resa kollektivt för att få ner utsläppen av växthusgaser. De borgerliga partierna bedriver politik för fler bilar, ökade koldioxidutsläpp och ökad trängsel. Med deras politik prioriteras en ny motorväg före nya tvärspår. Biltrafiken kommer att öka kraftigt och vinna andelar från kollektivtrafiken, säger Raymond Wigg (MP) landstingsråd i opposition.

- Det är ingen nyhet att trängselskatten under minst 30 års tid ska gå till Förbifart Stockholm och andra vägar om Moderaterna får bestämma. Detta strider mot inriktningen när trängselavgifterna infördes och folkomröstningens formulering att trängselavgifterna skulle gå till både kollektivtrafik och vägar. Nya spårförbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet är mycket effektivare än Förbifart Stockholm för att minska trängseln, säger Yvonne Ruwaida.

- Vi vill ha en hållbar storstadsregion. Det hållbara sättet att bygga ut Stockholm är med en modern kollektivtrafik. Det är ett vägval som måste göras om Stockholm ska utvecklas som kollektivtrafikstad eller motorvägsstad, säger Raymond Wigg.

Miljöpartiet föreslår en rad nya kollektivtrafiksatsningar som inte ryms i den moderatledda trafikplaneringen de närmaste tio åren: Spårväg Syd, spår mellan Odenplan och Nya Karolinska Sjukhuset, Mälarbanan - en pendel mellan Barkarby och Karlberg, storsatsning på båttrafik på Mälaren och Saltsjön, "Universitetspendeln" mellan Universitetet - Norra station - Centralen - Flemingsberg, och en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo. Miljöpartiet vill också bygga en ny spårförbindelse under Saltsjö-Mälarsnittet när Citybanan är klar.

För ytterligare information: Yvonne Ruwaida, (MP), oppositionsborgarråd, 076-129 18 95 Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd, 070-737 44 16 Karin Kressner, borgarrådssekreterare, stadshuskansliet, 076-122 96 01 Elisabeth Richter, pressekreterare landstingskansliet, 070-737 45 09  Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02