Eurest Services har vunnit pris för bästa projekt inom avfallsminimering bland företag i Europa.  Eurest drev ett av de 57 svenska projekt inom ”Europa minskar avfallet”, en vecka i november då hela Europa fokuserade på aktiviteter kring att minska sitt avfall. Avfall Sverige var nationell koordinator.

En stor del av Eurest Services 125 restauranger och caféer var aktiva när ”Europa minskar avfallet”-veckan pågick. Att väga allt matavfall från kök och kunder var en del i det vinnande konceptet.

–      Vi har minskat vårt matavfall med 23 procent per portion, både i köken och hos kunden. Det är en stor vinst, säger Christina Odén, miljösamordnare på Eurest Services.

–      Det känns jättebra att vi har vunnit, kommenterar Christina Odén företagets vinst. Vi har fått en indikation på att vi jobbar åt rätt håll.

Christina Odén menar att projektet, som fortsatt under ett halvår, har varit ett bra sätt att göra medarbetare och kunder medvetna om den miljöpåverkan som matavfallet innebär. Med tydlig information till kunderna om både mängder och miljöeffekter har man redan kunnat se en förändring.

Totalt pågick över 2 500 olika aktiviteter i tio länder runt om i Europa under avfallsminimeringsveckan i november. I Sverige genomfördes ett femtiotal projekt, allt från högläsning till sopbilskaravaner och konferenser. Den 20 till 28 november i år är det dags igen.

–      Då hoppas vi på ännu större uppslutning från både privata företag, kommuner och andra organisationer, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige.

Europa minskar avfallet är ett 3-årigt projekt som stöds av EU-kommissionen, Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

–       Målet är att nå så många invånare som möjligt, säger Anna-Carin. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av allt det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska mängden avfall.

Läs mer på www.avfallsverige.se

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Christina Odén, miljösamordnare, Eurest Service, 070 461 75 31, christina.oden@eurest.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99