De nominerade till Årets bibliotek 2016 är Götabiblioteken, Älmhults bibliotek och Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek. Bakom utmärkelsen Årets Bibliotek står DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Vinnaren presenteras på Bok- och bibliotek 22 september.

Juryns motiveringar:

Götabiblioteken

Götabiblioteken är en regional satsning av länsbibliotek Östergötland, tretton östgötakommuner och Tranås kommun. Arbetet har skett långsiktigt systematiskt och metodiskt för att gemensamt utveckla vissa områden som gynnar länets invånare som tillgång till e-böcker, läsluststrategier, lokalhistoria och mångspråkighet. Organisationen i länet har byggts upp och förankrats via olika nätverksträffar, diskussionslista och arbetsgrupper där parterna har aktivt deltagit i framtagandet av riktlinjer för t. ex. mediaförsörjning, metadatafrågor och digital delaktighet.

Älmhults bibliotek 

Älmhults bibliotek  har kontinuerligt och medvetet arbetat med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete har lett till ett bra biblioteks- och kulturutbud, vilket syns i såväl brukarenkäter som medarbetarundersökningar. Olika verktyg som biblioteksplaner och taxonomier har utvecklats, likaså har användarvänliga webbsidor och sociala medier använts på ett innovativt sätt.

Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek

Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek är nominerat som ett gott exempel på hur biblioteket är en central strategisk resurs för forskning och utbildning. Chalmers bibliotek ligger ständigt i framkant vad gäller att möta studenter och forskares behov med hjälp av ett användarcentrerat arbetssätt. Ett exempel från de senare åren är deras arbete med den egenutvecklade webbplats byggd med ett responsivt, följsamt gränssnitt. Bibliotek är nödvändiga för en levande akademisk miljö och är grundsten i en fungerande informationsförsörjning och informationsspridning. Chalmers bibliotek har föredömligt använt och åskådliggjort strategiska publiceringsmönster med hjälp av bibliometri och datavisualisering.

Om priset Årets bibliotek

Juryn bedömer verksamheten utifrån varje biblioteks förutsättningar och tittar särskilt på kriterier som användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland kunder/användare i samhället. Priset är ett stipendium om 25 000 kronor.

Juryn 2016 består av:

  • Attila Rostovanyi, DIK:s förbundsordförande och juryns ordförande
  • Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie
  • Hedija Kodzaga-Jasarevic, Medieutvecklare på Malmö Stadsbibliotek
  • Olof Lavesson. Riksdagsledamot, ordförande i kulturutskottet
  • Margareta Lundberg Rodin, prefekt Bibliotekshögskolan Borås

Kontaktinformation:

Ordförande i juryn för Årets Bibliotek 2016: Attila Rostovanyi, Förbundsordförande DIK, tel/mobil: 08 480 040 04, e-post attila.rostovanyi@dik.seDIK ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är DIK partipolitiskt obundet. Så föreslå gärna frågor som förbundet borde arbeta med.


Kontakt