Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling (MED) har nu genomfört en genomgripande eftervalsanalys. Analysgruppen konstaterar att partiet har kommit en bit på väg, men att utfallet inte heller var den framgång som önskades och förväntades. Medlemstillströmningen har varit stor, vilket har varit glädjande och bygger en bas inför framtiden. Samtidigt finns det två viktiga lärdomar från valrörelsen, nämligen betydelsen av att öka insatserna på fältet, bortom sociala medier, samt att ha en mer sammanhållen kommunikation genom att kandidater - även när det har varit en valteknisk samverkan - måste kommunicera i linje med partiets grundläggande ideologi.

Medborgerlig Samling har ökat dramatiskt i medlemsantal under år 2018 kan nu fortsätta att bygga en allt starkare organisation. Samtidigt konstaterar analysgruppen "att partiorganisationen var ett skepp som fick byggas till havs", d v s det finns en hel del kvar att göra. Men MED är i vart fall en bit på väg.

Analysgruppen har pekat på två viktiga brister.

Dels behövs det mer resurser för att driva valrörelse utanför sociala medier. De sistnämnda kan inte ersätta andra och dyrare insatser, samt klassiskt valrörelsearbete.

Dels har bilden av MED i betydande del bestämts av ett antal utspel från debattören och författaren Katerina Janouch, som genom valteknisk samverkan var oberoende kandidat på MED:s riksdagslista, vilket gällde fram till valdagen den 9 september. En sammanblandning med MED:s politik har skett på ett olyckligt sätt. Partistyrelsen konstaterar i sin kommentar att det är styrelsen som får bära ansvaret för att så har skett.

MED kommer nu att fortsätta att arbeta systematiskt för att stärka sin bas och sin kraft inför nästa valrörelse, med lärdomar från den gångna valrörelsen i bagaget.

För mer information: Ilan ´Sadé, 070-7878344 , ilan.sade@medborgerligsamling.seMedborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti. Vi driver en liberal ekonomisk politik och har en liberal syn på individens rättigheter och skyldigheter samtidigt som vi har en konservativ syn på samhället och kulturen. Medborgerlig Samling tar utgångspunkt i individens frihet och ser med förfäran på den klåfingrighet som politiker ofta ägnar sig åt. Vi anser att samhället ska skapas av medborgarna med grund i tillit, lojalitet och tradition och vi avvisar utopiska projekt.


Kontakt


Anna Danieli

Presskontakt

anna.danieli@medborgerligsamling.se

+46 76-119 12 44

Niklas Agaton

Pressansvarig

niklas.agaton@medborgerligsamling.se

073-762 78 15