Naturvårdsverket har tagit fram ett första förslag till nationellt luftvårdsprogram som omfattar olika åtgärdsområden för minskade utsläpp av luftföroreningar. Förslaget innefattar även fokusområden som ska visa vägen för fortsatt arbete inom luftvårdsområdet.

Nu finns det möjlighet för alla som vill påverka den kommande luftvårdspolitiken att skicka in synpunkter och förslag till Naturvårdsverket senast den 7 januari 2019. Naturvårdsverket tar emot synpunkter via registrator@naturvardsverket.se. 

Sveriges nationella luftvårdsprogram ska säkerställa att åtgärder och styrmedel genomförs för att minska nationella utsläpp av olika luftföroreningar. Luftvårdsprogrammet ska även bidra till en bättre luftkvalitet på lokal nivå.

Länkar till mer information

Remissen om nationellt luftvårdsprogram: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och-Yttranden/Remisser/Remisser-2018/Forslag-till-nationellt-luftvardsprogram/

EU:s takdirektiv: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Luftvardspolitik/EUs-utslappstakdirektiv/

Nationellt luftvårdsprogram: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Luft/Luftvardsprogram/

Nyhet på Naturvårdsverkets webbplats: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Var-med-och-paverka-luftvardspolitiken/

För ytterligare information, kontakta:

Ann-Christine Stjernberg, handläggare Luftenheten, 010-698 12 49, ann-christine.stjernberg@naturvardsverket.se

Anna Josephsen, presskontakt, 010-698 13 00, anna.josephsen@naturvardsverket.se

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63