Miljöpartiet de Gröna kommer under våren att göra nedslag i matstockholm. Yvonne Ruwaida besöker idag skolan Katarina Norra (Södermalm). Skolan har sedan fyra år försökt att få laga sin egen mat - men stoppas av den moderatledda majoriteten.

Katarina Norra hade redan 2006 en projektplan klar för att bygga om köket. När den moderatleda majoriteten flyttade besluten om skolan från stadsdelsnämnden till utbildningsförvaltningen stannade processen av.

- Det är viktigt att de skolor som vill ska få laga maten själv, istället för att maten lagas på annan plats och sedan värms upp. De ska inte behöva vänta i fyra år på tillstånd att bygga om köket. Valfriheten måste även gälla skolornas olika satsningar på att bygga kvalitet, säger Yvonne Ruwaida (MP) oppositionsborgarråd.

Yvonne Ruwaida föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att frågan om ombyggnad till fler tillagningskök ska prioriteras genom att staden tar fram en strategi.

-Att laga mat på plats är en fråga om kvalitet - elever kan uppleva maten på plats, känna dofterna, påverka menyn och ta del av matlagningen i undervisningen, säger Yvonne Ruwaida.

Miljöpartiet vill skapa förutsättningar för de kommunala köken att kunna laga god och hälsosam mat på plats i verksamheten. Vidare har Miljöpartiet som mål att 40 % av de upphandlade livsmedlen i Stockholm stad ska vara ekologiska till 2011, jämfört med den moderatledda majoritetens mål på 15 %.

För kommentarer: Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd, 0761- 29 18 95.      Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02