Verbum har förvärvat tidskriften Svenska kyrkor av Nya Rekord Media AB. Tidskriften bevakar Svenska kyrkans 13 stift och behandlar allt från restaurering och byggnadsvård, till smarta energi- och klimatlösningar.

Sedan 2010 bevakar tidskriften aktuella fastighetsfrågor kring det levande kulturarv Svenska kyrkans församlingar äger och förvaltar. I fastighetsbeståndet ingår cirka 3400 kyrkobyggnader av varierande ålder, samt församlingshem och ekonomibyggnader av olika slag. Sammanlagt handlar det om 16 000 fastigheter.

– Svenska kyrkor är en omtyckt och nischad tidning som passar mycket bra in i Verbums produktportfölj. Vi stärker nu utgivningen inom ett viktigt förvaltningsområde för Svenska kyrkan, säger Fredrik Lanerfeldt, VD på Verbum. 

Svenska kyrkor distribueras till samtliga stift, pastorat och församlingar. Verbum kommer förvalta varumärket och fortsätta årlig utgivning. Nästa nummer kommer i februari 2019.

Fredrik Lanerfeldt
VD | CEO

Mobil +46 (0) 70 606 87 15


Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28