Påsken är ovanligt sen i år och snötäcket kan ha försvunnit där det i vanliga fall brukar gå att köra. Ta reda på förutsättningarna innan du ger dig ut. Visa också hänsyn mot renar och vilda djur som är känsliga för störning den här tiden på året.

I Västerbotten finns ett bra nätverk av skoterleder. På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Skoterlederna i fjällen är markerade med ledkryss och de allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan.

Förbjudet att köra på barmark

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där marken eller växtligheten inte skadas. Om skotern kommer i kontakt med marken på grund av lite eller lös snö räknas det som barmarkskörning.

Visa hänsyn mot renar och vilda djur

Samebyarna har börjat flytta upp sina renar till kalvningslandet. Det betyder att vissa områden tillfälligt kan stängas av för skotertrafik. Renarna behöver betesro under flytten och ostördhet vid kalvningen.

Även om det inte råder skoterförbud kan det finns renar som rör sig i områden med skotertrafik. Visa hänsyn och kör försiktigt så att renar och andra djur inte blir skrämda och stressade.

Reglering av skotertrafiken i Västerbotten

  • I fjällen finns regleringsområden där du bara får köra på skoterleder. I Västerbotten är stora delar av fjällen sådana områden.
  • I Björnlandets nationalpark och i en del naturreservat är det förbjudet att köra.
  • Majförbudet inträder den 5 maj varje år. Det innebär att fjällområdet (statens mark som ligger väster om odlingsgränsen) stängs för skotertrafik.
  • Tillfälliga skoterförbud kan införas redan innan majförbudet inträder. Besluten kungörs i lokaltidningarna och på Länsstyrelsens och kommunernas webbplatser.

Prenumerera på tillfälliga skoteravstängningar

Fyll i din e-postadress i formuläret på Länsstyrelsens hemsida så får du ett e-postmeddelande vid nya tillfälliga avstängningar. På vår hemsida finns även mer information om regler för skoterkörning.

Motortrafik i naturen - Länsstyrelsen Västerbotten

För mer information kontakta

Johan Lindberg
Handläggare fjällfrågor
010-225 44 49
johan.a.lindberg@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson
Naturvårdsdirekör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se


Taggar

snöskoter

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41