Pressmeddelanden

RSS

Högsta domstolen ger DHR rätt, landstingen är ansvariga för diskriminering i kollektivtrafiken

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-21 11:50 CET

Högsta Domstolen fastställer att Region Gävleborg är ansvarig part i relation till resenärer när det gäller diskriminering. Då domen är prejudicerande får det stor effekt på alla diskrimineringsfall som rör kollektivtrafiken.

Brev till FNs särskilda rapportör om assistanskrisen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-09 07:08 CET

DHR är skickar idag ett brev till den särskilda rapportör för FNs konvention för personer med funktionsnedsättning Catalina Devandas Aguilar om den pågående assistanskrisen. En svensk version av brevet bifogas.

Öppet brev från DHR till partiledarna - Ta ert ansvar och rädda den personlig assistansen!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-31 07:02 CET

Vem av er partiledare har personlig assistans och behöver svara på hur många timmar i veckan som går till att handla, laga och äta mat? Eller hur många minuter varje toalettbesök tar? Hur många av er partiledare kan uppge hur mycket tid till kulturutbyte som används? Eller tycker att ni ska behöva svara på frågan om hur ofta ni umgås med vänner eller släkt? Ingen annan människa än den som behöver personlig assistans behöver svara på dessa frågor ställda av Försäkringskassan.

DHR om nazistiska organisationers närvaro under Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-26 07:15 CEST

Politikerveckan i Almedalen är Sveriges största politiska mötesplats. Det är en plats där demokratiska organisationer och företag kan samtala, diskutera och debattera aktuella samhällsfrågor. DHR kommer delta i årets Almedalsveckan, liksom vi gjort under många år.

Högsta Domstolen tar upp ansvarsfrågan om diskriminering

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-22 16:19 CEST

DHR har i domstol stämt Region Gävleborg, de som ansvarar för kollektivtrafiken i Gävleborg, för diskriminering pga bristande tillgänglighet. Efter inledande förhandlingar i tingsrätten ska nu Högsta domstolen (HD) pröva vem som är ansvarig för eventuell diskriminering - de som ansvarar för kollektivtrafiken i ett län, bussbolaget eller motsvarande som sköter själva trafiken.

DHR: regeringens funkpol-strategin riskerar att bli ett ihålligt löfte

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-17 11:26 CEST

Idag den 15 maj presenterade minister Åsa Regnér (s) den försenade strategin ”En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop” för perioden 2018–2025. Trots att regeringen har arbetat med strategin under flera år är den förvånansvärt tandlös av vad som hittills är känt. Mest problematiskt är att strategin i stora delar verkar sakna mätbara mål. Det kommer försvåra uppföljningen för att se hur framgångsrik #funkpol-politiken har varit och möjligheten för funktionshinderrörelse att utkräva ansvar av regering och myndigheter.

Ska du till Almedalen – är du tillgänglig?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-03 11:46 CEST

Inför Almedalsveckan uppmanas arrangörer att tänka på utformningen av sina evenemang och göra dem tillgängliga. För andra året i rad genomförs Tillgänglighetsarenan. Syftet är att lyfta tillgänglighet och utformning i samhällsdebatten och ge frågorna en tydlig hemvist i Almedalen. Arenan arrangeras gemensamt av SPF Seniorerna, DHR, Parasport Sverige och Hissförbundet.

Tillgängliga modulhus lösning på bostadsbristen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-01 08:30 CEST

DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet som organiserar människor med nedsatt rörelseförmåga, har kontaktats av det finländska byggföretaget AB Moduuli OY för ett eventuellt samarbete kring företagets idé om att bygga modulhus på liten yta och ändå uppfylla gällande regler om tillgänglighet och användbarhet.

Uselt och nedvärderande av SJ-ledningen, bra agerat av tågvärden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-22 17:59 CET

Öppet brev till VD Christer Fritzson

Huvudförhandling i Sveriges första mål om otillgänglighet är diskriminering

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-07 15:00 CET

Imorgon den 8 december, klockan 9:00 inleder Gävle tingsrätt huvudförhandlingen i målet där DHR har stämt Region Gävleborg för bristande tillgänglighet.

Manifestation 3 december för Rädda LSS - vår tids största frihetsreform!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-01 08:15 CET

DHR kommer på den internationella funktionshinderdagen lördagen den 3 december tillsammans med den övriga funktionshinderrörelsen att delta i den största manifestationen någonsin för personlig assistans och övriga LSS-insatser.

DHR välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-11 07:08 CEST

DHR välkomnar skärpningen av det tillägg i diskrimineringslagen, om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, som började gälla fr.o.m. 1 januari 2015. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke föreslår att också mindre företag med färre än 10 anställda ska omfattas av förbudet mot otillgänglighet i diskrimineringslagen.

Bostadsministern deltog i otillgängligt seminarium och vägrar förklara sig

Pressmeddelande Publicerad: 2016-07-05 07:40 CEST

DHR kunde inte besöka ett seminarium om bostadsbyggande i Almedalen med bostadsministern på måndagen. Huvudingången var inte tillgänglig och sidoingången som DHR hänvisades till var inte skyltad. Oacceptabelt, menar DHR som med detta inte kunde delta i seminariet.

Eurovision i Österrike slår Sverige – åtminstone i tillgänglighet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-13 09:25 CEST

Tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelseförmåga som arbetar med Eurovision Song Contest i Stockholm fallerar helt på många punkter. Det handlar om allt från för smala dörrar, farligt branta ramper till hissar som inte får användas. Bilden som målas upp för utländsk media är att tillgänglighet och användbarhet för alla, inte är en prioriterad fråga för arrangören Sveriges Television eller Sverige som land.

DHR tar diskrimineringsärende till tingsrätten

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-17 13:42 CET

Diskrimineringsombudsmannen beslutade i november, efter ungefär ett års utredning, att lägga ner det ärende där DHR- medlemmen Lars-Göran Wadén anmält X-trafik i Gävle för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Idag lämnar DHR in en stämningsansökan till tingsrätten för att få ärendet rättsligt prövat.


Kontakt


Fredrik Canerstam

Pressekreterare

fredrik@dhr.se

08-685 80 37

070-306 80 37

Rasmus Isaksson Isaksson

Förbundsordförande DHR

rasmus.isaksson@dhr.se

070-508 80 29


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument     Om DHR