Pressmeddelanden

RSS

Pressinbjudan: Utdelning av årets stadsbyggnadspris

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 07:00 CEST

I samband med samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 22 augusti är det dags att under högtidliga former dela ut Kalmars stadsbyggnadspris.

Pressinbjudan: Ny professur i pedagogik med inriktning pedagogiskt ledarskap

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-19 10:00 CEST

För att ytterligare stärka kopplingen mellan skolutveckling och forskning vill utbildningsnämnden i Kalmar kommun fördjupa samarbetet med Linnéuniversitetet.

Pressinbjudan: Vi fortsätter förbättra miljön i Ljungbyån

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-12 11:30 CEST

Nu fortsätter vi arbetet med projektet ”Levande vattendrag”. I den första etappen återställdes åns gamla sväm- och kantzoner. Nu är det dags att bland annat återskapa lekbottnar.

Pressinbjudan: Nya arkeologiska utgrävningar i Kalmarsundsparken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-02 10:00 CEST

De publika sommargrävningarna i Kalmarsundsparken fortsätter även i år. Förra sommaren grävde arkeologerna fram resterna av ett gammalt försvarsverk. I år kommer de att gräva på samma ställe för att skaffa sig mer kunskap om slagfältet utanför Kalmar slott. Liksom tidigare år kommer grävningarna kompletteras med olika familjeaktiviteter.

Nytt utegym på Långviken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-11 11:21 CEST

Sommaren 2018 överraskades kommunen av att det privata företag, som installerat utegymmet på Långviken, valde att sälja och flytta gymmet. Ett år senare är dock ett nytt gym på plats.

Nominerade till årets stadsbyggnadspriser

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-04 10:00 CEST

Mellan 1 april och 1 maj kunde allmänheten nominera till stadsbyggnadspriset. Kategorierna var som vanligt ”god arkitektur” och ”god byggnadsvård”.

Mer tid till utveckling i omsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-03 11:42 CEST

Att omsorgen fortsätter ha en ekonomi i balans innebär att nya kvalitetssatsningar kan träda i kraft. Efter sommaren kommer man bland annat att rulla igång anhörigaktiviteter och reflektionstid för medarbetarna på förvaltningen.

Planering för ett cykelgarage vid stationsområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-03 11:34 CEST

Kalmar kommun planerar för ett cykelgarage i stationsområdet. Detta är ett av många steg i satsningen mot ett hållbart samt yt- och resurseffektivt transportsystem där ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik är viktigt.

Pressinbjudan: Visning av Rådhusets renoverade fasad

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-01 08:19 CEST

Rådhusets framsida är nu färdig renoverad och arbetet kommer att fortsätta på innergården. Media hälsas välkomna för att höra mer om hur renoveringen gått samt på nära håll se de emblem som sitter uppe på fasaden.

Invånardialog inför ny översiktsplan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 11:26 CEST

I den första fasen av arbetet med en ny översiktsplan vill vi veta vad Kalmar kommuns invånare tycker. Därför bjuder vi in till en tidig dialog under sommaren 2019.

Äventyrsbadet i Kalmar arrangerar kval för SM i vattenrutchbana

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 11:21 CEST

Nu är det återigen dags att kora Sveriges snabbaste vattenrutschbaneåkare för fjärde året i rad. Även i år är också Kalmar med och håller i ett av kvalen, där du kan helt utan förkunskaper kasta dig ut i vattenrutschbanan och tävla om den ärofyllda titeln, svensk mästare.

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 08:53 CEST

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt med att de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna försvunnit.

Brunnslocken får nya budskap

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-24 13:05 CEST

Även i år kommer Kalmars brunnslock att täckas med budskap till både boende och besökare. Och i år slår man ett slag för miljön.

Avslutning Summer Beach Sport Camp idag!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-20 08:45 CEST

Idag kl 14-14.30 avslutas Summer Beach Sport Camp i Långviken. 200 barn har under tre dagar testat många olika aktiviteter inom sport och kultur som tex segling, dans, vollyboll, basket, draktillverkning mm.

Förbättringssatsning och färre delade turer i omsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 15:34 CEST

Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden presenteras en ny satsning för ökad kvalitet i omsorgen. Som en del i arbetet mot "topp 30" ska nu verksamheter, enheter och arbetsgrupper årligen kunna ansöka om upp till 300 000 kronor, till lokala förbättringsarbeten.

Pressinbjudan: Dags för Kalmar kommun att fixa 1000 nya praoplatser inför hösten - så gör vi det!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 09:30 CEST

Under våren har 600 elever i Kalmar varit ute på prao, sedan lagen om obligatorisk prao under 8:an och 9:an, kom förra året. Att testa på arbetslivet har varit en nervös, men rolig upplevelse för eleverna. Några har till och med lyckats få sommarjobb på sina praoplatser. Även arbetsgivarna har varit positiva.

Pressinbjudan: Informationsmöte om statusen i Dragsviken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 08:57 CEST

– Vi vill informera om statusen i Dragsviken utifrån de provtagningar av miljögifter i sediment som genomförts, säger Anna Thore (s), ordförande för Vatten och miljönämnden på Kalmar kommun. Den 19 juni kl 18.00 bjuder Kalmar kommun in allmänheten till ett informationsmöte för att diskutera Dragvikens vattenstatus.

Pressinbjudan: Öppet hus på Bas Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 07:00 CEST

Kalmar kommun är ensamma i Sverige om att erbjuda en verksamhet som Bas Kalmar.

Nu börjar saneringen av Fredriksskans

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 10:00 CEST

Efter omfattande provtagningar och kartläggning är det nu dags att påbörja arbetet med sanering av Fredriksskans.

Pressinbjudan: Kalmar och Öland lanserar en app där du kan chatta med historiska personer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 07:00 CEST

Med appen Aistorian Kalmar Öland kan du chatta med historiska personer på sex olika platser i Kalmar och på Öland: Kalmar slott, Krusenstiernska gården, Borgholms slott, Himmelsberga, Mysinge hög och Eketorp. På varje plats finns det två historiska personer som du kan chatta med. Du kan välja mellan kungar, prinsessor, bönder och fattigänkor. Eller varför inte ett spöke.

Medarbetares förslag blev verklighet – nu finns hjärtstartare på alla utbildningsförvaltningens enheter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 09:33 CEST

Alla enheter på utbildningsförvaltningen borde ha hjärtstartare. Det förslaget kom från Linda Gefvert, idrottslärare vid Falkenbergsskolan: - Jag tänkte att det här är ju en självklarhet och lyfte det på ett utvecklingsmöte. Det känns fantastiskt att förslaget fick genomslag, vi kan ju rädda liv.

INSTÄLLT: Anläggningen som ska rena Malmfjärden invigs

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 09:22 CEST

Dagens planerade invigning av anläggningen på Lingö/Kullö ställs in. Vi återkommer med nytt datum längre fram.

Anläggningen som ska rena Malmfjärden invigs 12 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 08:52 CEST

I projektet LIFE SURE testar och utvecklar Kalmar kommun och Linnéuniversitetet spännande teknik för att ta upp och återvinna bottenslam på ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt. Projektet kommer att genomföras i Malmfjärden och en reningsanläggning finns på Lindö/Kullö.

Irländsk folkmusik, balkan, reggae, jazz, blues och Commedia i årets sommarprogram

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-05 10:15 CEST

Nu släpps programmet för Musik i Stadsparken och Familjescenen. Från den 19 juni bjuds det fria konserter i Kalmar Stadspark varje onsdag till mitten av augusti. I Stadsparken, Norrlidsparken, Smedby och Rockneby arrangeras barn- och familjeföreställningar.

Så firas Sveriges nationaldag i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-04 09:21 CEST

Den 6:e juni firas traditionsenligt Sveriges nationaldag i centrala Kalmar med bland annat tal, musik och diplom till nya medborgare.

Driftstörning trygghetslarm är nu avhjälpt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-31 13:55 CEST

Sedan klockan 21:00 igår kväll är kommunikationen med samtliga trygghetslarm återställd. Det är därmed möjligt för alla att larma med sitt trygghetslarm. Kommunikationen har under dagen konstaterats vara stabil och all larmmottagning fungerar.

Driftstörning i trygghetslarmen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-30 08:18 CEST

Sedan 16-tiden igår har Kalmar kommun haft en driftstörning på sina trygghetslarm. Störning gäller de flesta trygghetslarmen och innebär att det inte är möjligt att larma på sitt trygghetslarm.

Mångfaldsmart kompetensförsörjning och fördomsfri rekrytering

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-28 13:07 CEST

Kalmar kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen fått statliga medel för att genomföra ett antal aktiviteter för att hitta lösningar kring kompetensförsörjningen. Målet är att med inspiration och workshop hitta samverkansformer över gränserna. Den 29 maj genomför vi en sådan workshop och media hälsas välkomna att medverka!

Pressinbjudan: 2019 års Barnens träd planteras på Rocknebyskolan och förskolan Rockneby

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-27 14:00 CEST

Barnens träd är en förening skapad av Jonas Paulman. När Jonas Paulman växte upp var träden och skogen den enda trygga plats han hade. Efter sin mycket svåra uppväxt valde han att vända sina negativa erfarenheter till något kraftfullt och kreativt.

Politikelit till Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-27 13:05 CEST

Europeiska regionkommittén, ReK, är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. ReK är det enda formella EU-organ där den lokala och regionala nivån har en direkt möjlighet att påverka europeisk lagstiftning.


Nyheter


Fibernät till hela landsbygden i Kalmar kommun

Nyhet Publicerad: 2017-10-10 17:33 CEST

Kalmar kommunen tar nästa steg i arbetet mot att 100 % av boende och företag ska ha tillgång till fibernätet till år 2020 genom att tillsammans med Telia göra det möjligt för boende och företag på landsbygden att ansluta sig till fibernätet.– Jag är väldigt glad över att vi nu är framme med en överenskommelse som innebär att hela Kalmar får tillgång till fiber, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar.

Bättre tillgänglighet på Larmtorget

Nyhet Publicerad: 2017-06-14 14:55 CEST

Pressinbjudan: Fritidsgårdar pärlar för färre självmord

Nyhet Publicerad: 2016-12-07 15:19 CET

- Det finns ett stort behov att prata om psykisk ohälsa bland ungdomar idag. Ett led i vårt arbete att lyfta ämnet är att ta hit organisationen Suicide Zero, säger Angeliqa Biro, fritidsledare på Funkabo fritidsgård.

Vattenråden och kommunen satsar stort på artrika bäckar och åar

Nyhet Publicerad: 2016-03-21 15:23 CET

På Världsvattendagen imorgon den 22 mars uppmärksammas vårt viktigaste livsmedel: vatten. Tillgång till rent vatten är tyvärr inte en självklarhet för många på denna jord, inte ens här på ostkusten. Så även på hemmaplan behöver vi arbeta för att säkerställa vattnet, som ingen kan vara utan.


Sociala medier


KontaktBilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument