Pressmeddelanden

RSS

Var tionde kontantuttagstjänst har försvunnit under 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-04 13:38 CET

Denna vecka presenterar länsstyrelserna rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018. I den konstateras att kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska.

Laxen år invigt - aktiviteter i Västerbotten under 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-29 13:31 CET

2019 är Laxens år. Idag invigde Havs- och vattenmyndigheten International Year of the Salmon - ett internationellt initiativ för att öka intresset för åtgärder och forskning om de vilda laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Var finns jobben i Västerbotten?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 10:57 CET

Arbetsgivarna i Västerbotten har stora rekryteringsbehov, men det blir allt svårare att hitta personer med rätt kompetens för jobben.

Statligt stöd till nya bostäder

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-13 13:30 CET

26 nya lägenheter kommer att byggas Vännäs och Skellefteå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Hur kan länets friluftsliv utvecklas?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-13 10:06 CET

Länsstyrelsen Västerbotten samlar kommuner, organisationer, föreningar och företagare till en konferens om länets friluftsliv.

Här kommer skyfallen att ställa till störst problem i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-01 12:07 CET

Framtiden kommer att bjuda på blötare väder med kraftiga regn. Nu har Länsstyrelsen Västerbotten tagit fram en skyfallskartering över 30 tätorter i länet, som visar var vattnet riskerar att skapa översvämningar.

Länsstyrelsen har fått 1 miljon kronor till regionalt skogsprogram för Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-30 14:34 CET

Skogsstyrelsen har beviljat Länsstyrelsen Västerbotten 1 miljon kronor för att ta fram ett regionalt skogsprogram för länet. Medlen avser år 2018 och arbetet sker i samverkan med Skogsstyrelsen och Region Västerbotten.

Hur skapar vi tillsammans ett samhälle för alla? - dialog om judarnas situation i Umeå

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-26 15:03 CEST

Efter att ha mottagit ett flertal hot beslutade judiska föreningen i Umeå i början av 2017 att säga upp sin lokal. Kort därefter förvärrades situationen och föreningen tvingades lägga ner sin verksamhet.

Island 100 år!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-26 13:43 CEST

Island firar 100 år som självständig nation under 2018. Under fredagen den 26 oktober uppmärksammas detta med flera aktiviteter i Umeå.

Från metoo till handling i skogssektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-23 15:16 CEST

Skogsbranschen är en framtidsbransch. För att skogsbranschen ska bli modern krävs ifrågasättande av normer. Jämställdhet är en av branschens viktigaste framtidsfrågor.

Skogskonferens med fokus på jämställdhet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-22 14:20 CEST

Skogsbranschen är en framtidsbransch. För att skogsbranschen ska bli modern krävs ifrågasättande av normer. Jämställdhet är en av branschens viktigaste framtidsfrågor.

Bra år för fjällrävarna i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-15 08:07 CEST

Enligt årets inventering har hela 19 fjällrävskullar fötts i länet. Totalt har över 100 kullar registrerats i Sverige och Norge. Detta trots att 2018 inte blev ett så bra lämmelår som man hoppats.

Vardagshjältar uppmärksammades av landshövding Magdalena Andersson

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-06 14:44 CEST

Runt om i Västerbotten finns vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor.

Vardagshjältar uppmärksammas av landshövding Magdalena Andersson

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-04 10:16 CEST

Runt om i Västerbotten finns vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor.

Miljonstöd från Klimatklivet ska få fler att cykla i Storuman

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-28 09:11 CEST

Storumans kommun har fått 1,1 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för att förbättra gång- och cykelvägar. En anledning är att barnen önskat sig en tryggare miljö i trafiken.

Varning för mycket hårda vindar i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-26 15:14 CEST

SMHI varnar för mycket hårda vindar i Västerbotten under onsdag eftermiddag och kväll. I Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen, har SMHI utfärdat en varning klass 2.

Åsa Wikström och Jesper Aasa SKAPA-prisets vinnare i Västerbotten 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-11 14:02 CEST

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Stiftelsen SKAPA har instiftat ett innovationspris, ett sätt att uppmuntra idérika människor. Årets SKAPA-prisvinnare är Åsa Wikström med innovationen On-rails. Karl Jesper Aasa med innovationen TpR – Träning på Recept är vinnare i kategorin SKAPA-priset unga innovatörer.

Vinnare av SKAPA-priset koras på länsresidenset

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-07 10:34 CEST

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Stiftelsen SKAPA har instiftat ett innovationspris, ett sätt att uppmuntra idérika människor. Landshövding Magdalena Andersson presenterar länsvinnarna vid en ceremoni på länsresidenset den 11 september.

Länsstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag inom folkhälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-05 14:14 CEST

Länsstyrelsen Västerbotten har fått i uppdrag av regeringen att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av stärkt regionalt folkhälsoarbete.

Västerbotten värd när myndighetschefer från Norden besöker länet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-31 10:37 CEST

Landshövding Magdalena Andersson är värd för årets upplaga av Governors of the North, det tillfälle då myndighetscheferna för Sveriges två nordliga länsstyrelser, Norges motsvarigheter från Fylkesmannen i Nordland, Finnmark och Troms samt de finländska myndighetscheferna från Regional State Administrative Agency träffas och utbyter erfarenheter.

De fyra nordliga länsstyrelserna kallar myndighet till vattenträff

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-31 10:24 CEST

Den 3-4 september anordnar de fyra nordliga länsstyrelserna en träff i Västerbotten med Havs- och vattenmyndigheten för att prata om vilka möjligheter men också utmaningar man står inför i arbetet med fysisk vattenvård i Sverige.

Detaljerat program för media vid H.M. Konungens besök i Skellefteå kommun med temat Från skog till hållbart byggande onsdagen den 12 september 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-27 15:20 CEST

Media kommer att beredas särskilt avgränsade platser, fototillfällen, på ett antal platser i samband med företagsbesök, samt vid övriga programpunkter.

Lokala naturvårdens dagar firas på flera platser i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-23 08:23 CEST

Sista helgen i augusti firas Lokala naturvårdens dagar i hela Sverige. Då kan du besöka projekt som fått stöd genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA-bidraget). Aktiviteter genomförs i Lycksele, Sorsele, Umeå och Vindeln.

Kungen besöker Bygdsiljum och Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2018-08-17 07:54 CEST

H.M. Konungen besöker Bygdsiljum och Skellefteå den 12 september. Temat för dagen är Från skog till hållbart byggande och förutom H.M. Konungen deltar verksamma inom entreprenad och fastighetsbolag för att få ny kunskap om möjligheter och fördelar med att bygga bostäder i trä.

Totalt eldningsförbud upphävs från den 31 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-30 16:24 CEST

Det totala eldningsförbud som gällt sedan den 27 juli i hela Västerbotten upphävs från den 31 juli. Skälet är att väder- och markförhållandena förbättrats efter nederbörd.

Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-30 09:57 CEST

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

Totalt eldningsförbud i Västerbottens län

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-26 12:08 CEST

Från och med fredag den 27 juli råder ett totalt eldningsförbud utomhus i Västerbottens län. Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen eld utomhus.

Viktiga uppväxtområden för fisk ska inventeras

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-25 09:06 CEST

Länsstyrelsen kommer under augusti månad att undersöka uppväxtmiljöer för abborre och gädda i nio skärgårdsområden i Västerbotten. – Vi vill veta vilka miljöer de små årsynglen väljer att växa upp i, säger Anniina Saarinen, marinbiolog på Länsstyrelsen.

Lokalt älvsrestaureringsprojekt skildras för National Geographic

Pressmeddelande Publicerad: 2018-07-20 10:10 CEST

Under två dagar i juli filmas restaureringsprojektet ReBorN för det internationella naturfilmsbolaget National Geographic. Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in lokalmedia för att bevaka filminspelningarna.

Klart med tilldelningen för årets älgjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-27 15:00 CEST

Länsstyrelsen har beslutat om 2018 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 14 590 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument