Pressmeddelanden

RSS

21 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-12 14:56 CEST

En tilldelning på 21 björnar, varav högst 11 får fällas mellan björnjaktstart och älgjaktstart, ingen uppdelning av länet i jaktområden och åteljakt för tionde året i rad. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Skrämselkonsulter ska hålla fåglar borta från grödor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 12:58 CEST

Tranor och andra fåglar orsakar varje år skador på grödor som kostar flera miljoner för jordbrukare. Länsstyrelsen Västerbotten har nu fått pengar till insatser som ska minska problemen.

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-07 11:56 CEST

Statlig närvaro mätt i antalet statliga arbetsställen finns i alla Sveriges kommuner – utom 15. I Västerbotten finns statlig närvaro i alla kommuner och den statliga närvaron är relativt stor i relation till folkmängden. Det framgår av en delredovisning av den kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram.

Gör inte björnen en björntjänst

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-05 14:32 CEST

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att lämna björnen som upprätthåller sig längs med väg 353 mellan Örträsk och Lycksele ifred.

Landshövdingen på företagsbesök i Rundvik

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-04 18:28 CEST

Masonite Beams i Rundvik utanför Nordmaling är den ledande tillverkaren av träbaserade I-balksystem i Norden. Under tisdagen den 4 juni besökte landshövding Magdalena Andersson företaget.

Utdelning av flagga och fana på residenset

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-04 11:03 CEST

Sedan 1916 har vi firat Svenska Flaggans Dag den 6 juni. Som ett led i förberedelserna inför årets firande delade landshövding Magdalena Andersson ut flaggor/fanor vid en ceremoni på residenset under tisdagen.

Allt fler upptäcker Björnlandets nationalpark

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-24 10:00 CEST

Idag firas nationalparkernas dag runt om i Sverige och i övriga Europa. I Västerbotten finns Björnlandets nationalpark som ligger i Åsele kommun.

25 år av jämställdhet – vad har vi uppnått?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 10:14 CEST

I år det 25 år sedan Länsstyrelsen fick sitt första regeringsuppdrag inom området jämställdhet. Vad har Länsstyrelsen uppnått tillsammans med kommunerna, näringslivet, myndigheter och frivilligorganisationerna i länet? Och vad händer de kommande 25 åren?

Havsvikar återställs till bättre miljöer för djur och natur

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-06 15:47 CEST

Sista året för projektet Kvarken Flada startade med en restaurering i Robertsfors kommun. Nu väntar en sommar med fler restaureringar och uppföljningar.

Länets kommuner samarbetar för att förbättra tillgången till friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-29 09:00 CEST

Allt fler svenskar menar att friluftsliv är en viktig faktor vid val av bostadsort. Kommunerna i Västerbotten är medvetna om friluftslivets betydelse och träffas nu för erfarenhetsutbyte och fortsatt arbete med regional utveckling av friluftslivet.

Länsstyrelsen lanserar program för miljöarbete i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-29 08:30 CEST

Nu lanserar Länsstyrelsen i Västerbotten Hållbara Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte, en verktygslåda där företag, kommuner, myndigheter, skolor och föreningar i Västerbotten kan ta del av konkreta tips och förslag på olika sorters insatser som främjar bättre miljö i länet.

Satsning för långsiktigt arbete inom integration i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-24 11:31 CEST

Migrationsrådet har beslutat om en regional utvecklingsstrategi med syftet att tydliggöra ett mer långsiktigt arbete inom integration i länet. Förslaget att ta fram en gemensam strategi för integration i Västerbotten initierades 2017 av Länsstyrelsen Västerbotten.

Visa hänsyn vid skoterkörning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-12 09:07 CEST

Påsken är ovanligt sen i år och snötäcket kan ha försvunnit där det i vanliga fall brukar gå att köra. Ta reda på förutsättningarna innan du ger dig ut. Visa också hänsyn mot renar och vilda djur som är känsliga för störning den här tiden på året.

Bred överenskommelse säkrar framtiden för rennäring, besöksnäring och utveckling i Hemavan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-08 10:31 CEST

Representanter för Storumans kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Ubmeje tjeälddie sameby och besöksnäringen har skrivit under en överenskommelse om hur rennäring och besöksnäring gemensamt ska verka och utvecklas i Hemavan-området.

Landshövdingen deltar vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-05 11:01 CEST

Landshövding Magdalena Andersson medverkar vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg den 9–10 april. Konferensens tema är hållbar tillväxt i den arktiska regionen.

Västerbotten uppmärksammas i Trästad - landshövdingen omvald som ordförande och pris till Lorents Burman

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-29 15:01 CET

Föreningen Trästad Sverige har haft sitt årsmöte. Mötet ägde rum den 26 mars 2019 i Skövde.

Halverad budget för naturvård i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-27 09:01 CET

Budgeten som röstades igenom av riksdagen i december innebär mindre pengar till naturvårdsarbete. I Västerbotten kommer det bland annat att påverka skötseln av skyddade områden och ersättning till markägare för områdesskydd.

Ett handslag för fortsatt samverkan om förvaltningsverktyget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-26 15:11 CET

Länsstyrelserna i de fem nordligaste länen och Naturvårdsverket är överens med Sametinget om viktiga principer och utgångspunkter i arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Träning för att stärka krisberedskapen i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-26 10:51 CET

Under två dagar kommer Länsstyrelsen tillsammans med regionala krisberedskapsaktörer att träna på de rutiner och samverkansformer som tilllämpas vid samhällsstörningar. Träningstillfället genomförs för tredje året i rad den 27–28 februari och i år är scenariot stor skogsbrand. Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län ligger till grund för Träningstillfälle Holger.

Talmannen besöker Umeå

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 09:19 CET

Talman Andreas Norlén besöker Umeå den 10 och 11 mars. Besöket sker mot bakgrund av att riksdagen under 2019 uppmärksammar 100 år av demokrati i Sverige.

Klart med årets licensjakt på lodjur

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-11 15:19 CET

Sexton lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län. Men det blir ingen jakt i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner, där lodjuren är väldigt få. Det blev resultatet när Länsstyrelsen tog beslut i frågan.

Pilotprojekt för mer jämlik hälsa i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 11:25 CET

Länsstyrelserna i Västerbotten och Stockholm får i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Uppdraget består av ett pilotprojekt under åren 2019–2020.

Internationella våtmarksdagen firas 2 februari

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 08:39 CET

Den 2 februari firas världens våtmarker för att uppmärksamma deras viktiga roll för ekosystemet. Förutom att vara hem för många djur och växter kan våtmarkerna motverka klimatförändringarna och även förhindra torka och översvämningar.

Planera för trästäder - Trästad på Grand

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-23 09:25 CET

För en hållbar utveckling är ny kunskap, goda exempel och nya initiativ viktigt och det är just det som föreningen Trästads årliga seminarium 2019 handlar om.

Skogen är glödhet – men räcker skogen?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-22 13:40 CET

Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Behövs mer skog för att ersätta fossila råvaror? Ska mer skog skyddas? I regeringsförklaring och januariavtalets 73 punkter har skogen och klimatomställningen en framskjuten position. Den 23 januari samlas nära 200 av skogens makthavare på Skogens dag för att prata om skogen.

Jordbrukare och länsstyrelsen träffas om odlingsskador orsakade av fåglar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-21 15:22 CET

Under två dagar samlar länsstyrelsen ett stort antal brukare i Skellefteåtrakten och Umeåtrakten för att prata om betande fåglar i jordbrukslandskapet. Länsstyrelsen betalade ut drygt 2,5 miljoner kronor i ersättning för skador under 2017, och nu ska man tillsammans lyfta frågan om hur man kan förebygga skador på grödor orsakade av stora fåglar som tranor, gäss och svanar.

258 miljoner kronor till sanering av förorenade områden i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-17 08:00 CET

Länsstyrelsen har fått bidrag från Naturvårdsverket för att sanera två av länets mest förorenade områden, Blaikengruvan i Sorsele och det före detta sågverket på Norrbyskär utanför Umeå. Totalt handlar det om 258 miljoner kronor som kommer att fördelas. Saneringarna kommer att minska risker för negativa effekter för människa och miljö.

Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-11 08:30 CET

Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljöprövas för att få moderna miljövillkor. För att underlätta för alla vattenkraftsägare öppnar Länsstyrelsen 14 januari en e-tjänst för anmälan till miljöprövning. Genom att anmäla sig får verksamhetsutövaren möjlighet att ansöka om ersättning från Vattenkraftens miljöfond och verksamheten kan fortsätta tills prövning sker.

Länsledningen om länet och Länsstyrelsen inför 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-03 10:52 CET

Landshövding Magdalena Andersson bjuder tillsammans med länsråd Lars Lustig in till en pressfrukost onsdag den 9 januari. Plats: Länsresidenset. Tid: 8.30.

Länsstyrelsen Västerbotten släpper podd med årets klimatambassadörer

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-20 14:20 CET

Varför körde Staffan Ling mil efter mil i ren klimatångest för att undkomma ett molntäcke? Hittar man fullt med dumpstrad mat i Clara Lidströms frys och tycker verkligen Maria Nilsson att fenomenet köttfria dagar i skolan är nys? Nu drar Klimatpodden igång – den perfekta lyssningen under både helgstök och vila.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument