Pressmeddelanden

RSS

Visa hänsyn vid skoterkörning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-12 09:07 CEST

Påsken är ovanligt sen i år och snötäcket kan ha försvunnit där det i vanliga fall brukar gå att köra. Ta reda på förutsättningarna innan du ger dig ut. Visa också hänsyn mot renar och vilda djur som är känsliga för störning den här tiden på året.

Bred överenskommelse säkrar framtiden för rennäring, besöksnäring och utveckling i Hemavan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-08 10:31 CEST

Representanter för Storumans kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Ubmeje tjeälddie sameby och besöksnäringen har skrivit under en överenskommelse om hur rennäring och besöksnäring gemensamt ska verka och utvecklas i Hemavan-området.

Landshövdingen deltar vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-04-05 11:01 CEST

Landshövding Magdalena Andersson medverkar vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg den 9–10 april. Konferensens tema är hållbar tillväxt i den arktiska regionen.

Västerbotten uppmärksammas i Trästad - landshövdingen omvald som ordförande och pris till Lorents Burman

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-29 15:01 CET

Föreningen Trästad Sverige har haft sitt årsmöte. Mötet ägde rum den 26 mars 2019 i Skövde.

Halverad budget för naturvård i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-27 09:01 CET

Budgeten som röstades igenom av riksdagen i december innebär mindre pengar till naturvårdsarbete. I Västerbotten kommer det bland annat att påverka skötseln av skyddade områden och ersättning till markägare för områdesskydd.

Ett handslag för fortsatt samverkan om förvaltningsverktyget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-26 15:11 CET

Länsstyrelserna i de fem nordligaste länen och Naturvårdsverket är överens med Sametinget om viktiga principer och utgångspunkter i arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.

Träning för att stärka krisberedskapen i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-26 10:51 CET

Under två dagar kommer Länsstyrelsen tillsammans med regionala krisberedskapsaktörer att träna på de rutiner och samverkansformer som tilllämpas vid samhällsstörningar. Träningstillfället genomförs för tredje året i rad den 27–28 februari och i år är scenariot stor skogsbrand. Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län ligger till grund för Träningstillfälle Holger.

Talmannen besöker Umeå

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-21 09:19 CET

Talman Andreas Norlén besöker Umeå den 10 och 11 mars. Besöket sker mot bakgrund av att riksdagen under 2019 uppmärksammar 100 år av demokrati i Sverige.

Klart med årets licensjakt på lodjur

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-11 15:19 CET

Sexton lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län. Men det blir ingen jakt i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner, där lodjuren är väldigt få. Det blev resultatet när Länsstyrelsen tog beslut i frågan.

Pilotprojekt för mer jämlik hälsa i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 11:25 CET

Länsstyrelserna i Västerbotten och Stockholm får i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Uppdraget består av ett pilotprojekt under åren 2019–2020.

Internationella våtmarksdagen firas 2 februari

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 08:39 CET

Den 2 februari firas världens våtmarker för att uppmärksamma deras viktiga roll för ekosystemet. Förutom att vara hem för många djur och växter kan våtmarkerna motverka klimatförändringarna och även förhindra torka och översvämningar.

Planera för trästäder - Trästad på Grand

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-23 09:25 CET

För en hållbar utveckling är ny kunskap, goda exempel och nya initiativ viktigt och det är just det som föreningen Trästads årliga seminarium 2019 handlar om.

Skogen är glödhet – men räcker skogen?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-22 13:40 CET

Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Behövs mer skog för att ersätta fossila råvaror? Ska mer skog skyddas? I regeringsförklaring och januariavtalets 73 punkter har skogen och klimatomställningen en framskjuten position. Den 23 januari samlas nära 200 av skogens makthavare på Skogens dag för att prata om skogen.

Jordbrukare och länsstyrelsen träffas om odlingsskador orsakade av fåglar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-21 15:22 CET

Under två dagar samlar länsstyrelsen ett stort antal brukare i Skellefteåtrakten och Umeåtrakten för att prata om betande fåglar i jordbrukslandskapet. Länsstyrelsen betalade ut drygt 2,5 miljoner kronor i ersättning för skador under 2017, och nu ska man tillsammans lyfta frågan om hur man kan förebygga skador på grödor orsakade av stora fåglar som tranor, gäss och svanar.

258 miljoner kronor till sanering av förorenade områden i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-17 08:00 CET

Länsstyrelsen har fått bidrag från Naturvårdsverket för att sanera två av länets mest förorenade områden, Blaikengruvan i Sorsele och det före detta sågverket på Norrbyskär utanför Umeå. Totalt handlar det om 258 miljoner kronor som kommer att fördelas. Saneringarna kommer att minska risker för negativa effekter för människa och miljö.

Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-11 08:30 CET

Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljöprövas för att få moderna miljövillkor. För att underlätta för alla vattenkraftsägare öppnar Länsstyrelsen 14 januari en e-tjänst för anmälan till miljöprövning. Genom att anmäla sig får verksamhetsutövaren möjlighet att ansöka om ersättning från Vattenkraftens miljöfond och verksamheten kan fortsätta tills prövning sker.

Länsledningen om länet och Länsstyrelsen inför 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-03 10:52 CET

Landshövding Magdalena Andersson bjuder tillsammans med länsråd Lars Lustig in till en pressfrukost onsdag den 9 januari. Plats: Länsresidenset. Tid: 8.30.

Länsstyrelsen Västerbotten släpper podd med årets klimatambassadörer

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-20 14:20 CET

Varför körde Staffan Ling mil efter mil i ren klimatångest för att undkomma ett molntäcke? Hittar man fullt med dumpstrad mat i Clara Lidströms frys och tycker verkligen Maria Nilsson att fenomenet köttfria dagar i skolan är nys? Nu drar Klimatpodden igång – den perfekta lyssningen under både helgstök och vila.

Mångmiljonsatsningar på biokol i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-18 11:04 CET

Västerbotten är en vinnare när det gäller bidrag till biokolsproduktion. Regeringens klimatsatsning Klimatklivet har beviljat stöd till tolv biokolsanläggningar runtom i landet, och två av de största finns i Västerbotten.

Liten fladdermus gör långa flyttningar över havet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-17 15:59 CET

För första gången är det nu bevisat att den lilla fladdermusen trollpipistrell korsar Kvarken mellan Valsörarna i Finland och Holmöarna i Sverige på sina årstidsbundna flyttningar. Upptäckten gjordes nyligen med hjälp av automatiserad radiotelemetri.

Fjälltoppar, vildmark och hundratusen musslor - årets nya naturreservat i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-17 12:35 CET

Under 2018 har Länsstyrelsen Västerbotten tagit 23 beslut om naturreservat. Det betyder att många fina naturområden bevaras för framtiden.

Var tionde kontantuttagstjänst har försvunnit under 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-04 13:38 CET

Denna vecka presenterar länsstyrelserna rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018. I den konstateras att kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska.

Laxen år invigt - aktiviteter i Västerbotten under 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-29 13:31 CET

2019 är Laxens år. Idag invigde Havs- och vattenmyndigheten International Year of the Salmon - ett internationellt initiativ för att öka intresset för åtgärder och forskning om de vilda laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Var finns jobben i Västerbotten?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 10:57 CET

Arbetsgivarna i Västerbotten har stora rekryteringsbehov, men det blir allt svårare att hitta personer med rätt kompetens för jobben.

Statligt stöd till nya bostäder

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-13 13:30 CET

26 nya lägenheter kommer att byggas Vännäs och Skellefteå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Hur kan länets friluftsliv utvecklas?

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-13 10:06 CET

Länsstyrelsen Västerbotten samlar kommuner, organisationer, föreningar och företagare till en konferens om länets friluftsliv.

Här kommer skyfallen att ställa till störst problem i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-01 12:07 CET

Framtiden kommer att bjuda på blötare väder med kraftiga regn. Nu har Länsstyrelsen Västerbotten tagit fram en skyfallskartering över 30 tätorter i länet, som visar var vattnet riskerar att skapa översvämningar.

Länsstyrelsen har fått 1 miljon kronor till regionalt skogsprogram för Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-30 14:34 CET

Skogsstyrelsen har beviljat Länsstyrelsen Västerbotten 1 miljon kronor för att ta fram ett regionalt skogsprogram för länet. Medlen avser år 2018 och arbetet sker i samverkan med Skogsstyrelsen och Region Västerbotten.

Hur skapar vi tillsammans ett samhälle för alla? - dialog om judarnas situation i Umeå

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-26 15:03 CEST

Efter att ha mottagit ett flertal hot beslutade judiska föreningen i Umeå i början av 2017 att säga upp sin lokal. Kort därefter förvärrades situationen och föreningen tvingades lägga ner sin verksamhet.

Island 100 år!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-26 13:43 CEST

Island firar 100 år som självständig nation under 2018. Under fredagen den 26 oktober uppmärksammas detta med flera aktiviteter i Umeå.


Sociala medier


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument