Pressmeddelanden

RSS

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2019-08-21 14:01 CEST

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-29 12:52 CEST

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet att få möjlighet att testa andra, mer klimatsmarta, sätt att resa.

Ökat söktryck till sommarens praktikplatser i Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-25 08:49 CEST

Region Kronoberg har i år tagit emot 293 ansökningar till sommarens 70 praktikplatser. Det är en ökning med 133 sökande sedan förra året. Många av tidigare års praktikanter jobbar idag inom regionen, så sommarpraktikanterna är en viktig rekryteringsbas.

Turismen ökar i Kronobergs län

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-23 11:20 CEST

Kronoberg är den region i Sverige som har störst andel utländska besökare. Under 2018 hade länet över en miljon turistnätter – en siffra som har ökat de senaste åren. Dessutom har turismnäringen i länet ökat sin omsättning och har fler anställda än någonsin. Samtidigt ökar intresset för hållbar turism.

Region Kronoberg ökar driftsbidrag för att satsa på unga entreprenörer

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-18 10:41 CEST

Den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg har beslutat att öka sina årliga driftsbidrag till Ung företagsamhet (UF) till 450 000 kronor per år. Detta för att UF ska ha möjlighet att utöver gymnasiet även arbeta med grundskolan.

God krisberedskap i Region Kronoberg under sommaren

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-17 08:50 CEST

Under sommarmånaderna trappar många organisationer ned sin aktivitet. Det gäller dock inte krisberedskapen inom Region Kronoberg, där gäller samma rutiner som under resten av året.

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa - fick gott skydd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-15 11:34 CEST

Influensakampanjen hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av sina ålderspensionärer i landet, efter Region Jönköpings län.

Kulturrådet fördelar pengar till utveckling av kultur i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-11 09:54 CEST

Statens kulturråd har beviljat ett flertal projektansökningar från Kronoberg. Bidragen går till utvecklingsarbeten för bland annat satsningarna Medborgarscen, Muntligt berättande och ett gemensamt projekt för Samverkan i Sydsverige.

Från sommarpraktikant till läkarassistent - drömmen är att bli akutläkare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-07-09 09:55 CEST

Olivia Alm, 24 år började sin resa som sommarpraktikant i Region Kronoberg till att idag sommarjobba som läkarassistent på Lasarettet Ljungby.

Kronobergarna ger hälso- och sjukvården bra betyg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-27 09:16 CEST

Det visar den webbenkät som drygt 800 personer i Kronobergspanelen svarat på. Högst betyg får Region Kronoberg inom områdena jämlik vård, bemötande och delaktighet.

Mot ett grönare Kronoberg med aktualiserad utvecklingsstrategi och hållbarhetsprogram

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-19 14:22 CEST

Den 16 juni 2019 ​antog regionfullmäktige den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 och ett nytt hållbarhetsprogram.

De får Region Kronobergs kulturstipendier 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-18 13:01 CEST

Region Kronoberg delar årligen ut kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. 2019 års kulturstipendier tilldelas Tina K Persson, Linus Ljunggren, Ambush, Andreas Ahlm och Veronica Perez.

Tandvårdsbussen besöker äldreboende

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 12:37 CEST

Nu kommer tandvården till de äldre. Den 19 juni besöker Folktandvårdens tandvårdsbuss för andra gången ett äldreboende i Lidhult. Detta är ett pilotprojekt och en satsning inom ramen för Äldrehälsa Kronoberg som är en innovationssatsning för att utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre. Ett av Äldrehälsa Kronobergs fyra fokusområden är nära vård som innebär skapa lösningar för att kunna erbjuda vård i eller nära vårdtagarens hem, därför testas nu tandvårdsbussen.

Snabbare vård för strokepatienter i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-17 11:20 CEST

Region Kronoberg har minskat tiden från det att en patient med stroke kommer in till sjukhuset, till att hen får propplösande läkemedel från 60 till cirka 30 minuter, tack vare nya rutiner och ett lyckat samarbete mellan flera kliniker.

Region Kronoberg upphandlar IT-system för radiologi och klinisk fysiologi

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-14 08:30 CEST

Mot bakgrund av att avtalet för nuvarande IT system för radiologi och klinisk fysiologi behöver förnyas 2020, har Region Kronoberg beslutat att gå ut med en upphandling om nytt system.

Äntligen nya, ljusa och funktionella lokaler för habiliteringen!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-05 13:56 CEST

Nu har Solvändans habilitering flyttat till nya lokaler i form av ett nytt hus på Sigfridsområdet. Idag, den 5 juni invigdes de nya lokalerna. Den nya byggnaden för habiliteringen kommer ge en bättre tillgänglighet för patienten, funktionella och samnyttjade lokaler som ska underlätta samarbetet mellan rehabiliteringen och habiliteringen.

Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-05 10:38 CEST

Regionsamverkan Sydsverige med regionerna i Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne har tecknat samverkansavtal med IP-Only som ska få bredbandsutbyggnaden i Sydsverige att ta nya steg och även nå glesbygden.

Efter flera års väntan, nu invigs habiliteringens nya lokaler på Sigfridsområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-04 09:08 CEST

Nu har Solvändans habilitering fått flytta till nya, fräscha lokaler på Sigfridsområdet i Växjö. Media hälsas varmt välkomna att besöka de nya lokalerna i samband med invigningen den 5 juni klockan 11.00.

Historiskt beslut i Region Kronoberg - vi bygger ett nytt sjukhus i Växjö!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-29 12:03 CEST

Vid regionfullmäktige den 29 maj beslutade en enig politik att investera i ett nytt sjukhus i Växjö strax utanför stadskärna, i stadsdelen Räppe. Planeringsarbetet inleds omgående och det nya sjukhuset beräknas stå klart år 2027.

Stort intresse för utbildningsdag om tobaksfri skoltid

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-24 13:12 CEST

Media hälsas välkomna på utbildningsdagen om tobaksfri skoltid. Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län bjuder in länets skolor till en utbildningsdag som syftar till att ge deltagarna kunskap, metod och verktyg för att de ska kunna leda och ge processtöd i arbetet för en tobaksfri skoltid i sin skola. Arbetet är tänkt att starta under läsåret 2019/20 och under höstterminen kommer skolans kontaktpersoner att få återkommande handledningsstöd.

Tätare i toppen men Region Kronoberg fortsatt bäst

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-23 17:03 CEST

Region Kronoberg fortsätter att behålla första platsen bland rikets regioner när det gäller andelen ekologiska livsmedel och det tack vare ett nära samarbete mellan kost- och restauranger och upphandlingsavdelningen inom Region Kronoberg.

Äldremottagningar är en lyckad satsning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-23 14:49 CEST

Allt fler vårdcentraler i länet visar intresse för att öppna äldremottagningar. Idén togs fram inom satsningen Äldrehälsa Kronoberg där man noga lyssnat på vad de äldre vill ha. – Äldremottagningarna ger en tydlig patientnytta där ökad trygghet, kontinuitet och tillgänglighet minskar oro och stress hos äldre patienter samtidigt som det leder till ett minskat behov av vårdkontakter, säger Karl Ljungström som är mobil läkare och verksamhetsledare för Äldrehälsa Kronoberg Väst.

700 elever besökte Linnéuniversitetet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-23 12:13 CEST

Igår besökte 700 nyfikna grundskoleelever Linnéuniversitetet. Där fick eleverna bland annat se en storslagen och sprakande rymdshow med Tekniska museet. Dessutom fick eleverna lära känna universitetet lite bättre.

Som första region i landet får unga hjälp att sluta röka/snusa tillsammans med en vän

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-22 12:49 CEST

Ungdomar vill sluta röka/snusa tillsammans med en kompis. Som första region i landet har Region Kronoberg tillsammans med unga rökare/snusare tagit fram tobaksavvänjningsmodellen Fimpar du, fimpar jag. Modellen är helt unik och bygger på att få hjälp att sluta röka/snusa av en coach men tillsammans med en vän.

Ett steg närmare trafik på Markarydsbanan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-22 09:31 CEST

Efter diskussioner mellan regionledningarna i Halland och Kronoberg har nu Halland gjort en avsiktsförklaring med Trafikverket och Laholms kommun för att påbörja åtgärder på Markarydsbanan.

Specialisttandvården inviger nya lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-21 12:35 CEST

Press- och media hälsas varmt välkomna att vara med när specialisttandvårdens nya lokaler ska invigas på Centrallasarettet Växjö.

Hur mår länets barn och ungdomar?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-20 09:32 CEST

För att få en bild av hur Kronobergs barn och ungdomar mår samt hur deras levnadsvanor ser ut genomförs en enkätundersökning vart tredje år i alla länets skolor. Detta har gjorts sedan 2003 och hösten 2018 genomfördes den sjätte undersökningen till länets elever i årskurs 5, 8 och andra året på gymnasiet; cirka 7 000 elever med en svarsfrekvens på 83 procent.

Regionstyrelsens arbetsutskott förordar nytt sjukhus i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-14 13:43 CEST

Vid regionstyrelsens förberedande möte under tisdagsförmiddagen bestämdes att styrelsen ska rekommendera regionfullmäktige att säga ja till att starta arbetet med ett nytt sjukhus strax utanför Växjö stadskärna.

Hon blir ny kommunikationsdirektör för Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-14 09:56 CEST

En ny kommunikationsdirektör för Region Kronoberg har utsetts. Det blir den tillförordnade kommunikationsdirektören Kristina Jordevik som tar över efter Maria Granath.

Välkommen till pressinformation efter regionstyrelsens arbetsutskott

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-13 20:55 CEST

Media hälsas välkomna till regionhuset tisdagen den 14 maj klockan 13.00.


Sociala medier


Kontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument