Pressmeddelanden

RSS

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-06 15:24 CET

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för mandatperioden.

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-04 14:40 CET

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet med stödet är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet.

KOMPETENSUTVECKLINGSDAG OM PSYKISK HÄLSA OCH INTEGRATION

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-04 09:02 CET

Press- och media hälsas välkomna att följa vår kompetensutvecklingsdag om psykisk hälsa och integration den 5 alternativt 6 februari 2019.

Fler YH-utbildningar till Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-30 09:09 CET

Åtta av de tio utbildningsanordnare som har ansökt om att starta nya YH-utbildningar i Kronoberg kan starta sina utbildningar. Det meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan i går. Kronoberg har högst beviljandegrad i Sverige – hela 80 % – vilket är en ökning från 50 % förra året.

Efterfrågat projekt kompetensutvecklar företag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-24 08:26 CET

En av Kronobergs näringslivs största utmaningar är att hitta rätt kompetens som ger företagen möjligheter att utvecklas och växa. Region Kronoberg driver bland annat projektet Kompetens i Kronoberg för att möta utmaningen. Intresset för att delta i projektet har varit stort och idag anordnas en utbildningsdag i Växjö konserthus. Media hälsas välkomna att delta!

30 forskare träffade 1 200 elever i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-18 12:02 CET

Den 17 januari var det dags för 30 forskare från Linnéuniversitetet att inspirera lärare och elever till ett ökat intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Då träffade forskarna 1 200 elever i alla kommuner i Kronobergs län.

30 forskare träffar 1 200 elever på 23 skolor i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-16 14:47 CET

Den 17 januari är det dags för 30 forskare från Linnéuniversitetet att inspirera lärare och elever till ett ökat intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Då träffar forskarna 1 200 elever i alla kommuner i Kronobergs län. Dagen är också ett sätt att göra elever nyfikna på livet som forskare och visa hur spännande det är att studera naturvetenskap, teknik och matematik.

Första mötet med nya politiker om Kronobergs utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-16 09:00 CET

Den 17-18 januari genomför Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Fokus denna gång är en uppdaterad regional utvecklingsstrategi och tre gemensamma utmaningar. Media är välkomna att delta under regiondagarna.

Besöksrekord på årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-14 16:11 CET

I dag startade årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg i Ljungby och Växjö. 2400 elever i åk 8 och 150 lärare ska delta. Verkstäderna är igång i två veckor och arrangeras av Vård- och omsorgscollege i Kronoberg i samverkan med länets kommuner och Region Kronoberg.

Besöksrekord på årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-01-10 10:48 CET

2400 elever och 150 lärare deltar i årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg. Sedan starten för tre år sedan har det skett en tydlig ökning av antalet sökande till vård- och omsorgsutbildningarna i flera av länets kommuner. På måndag startar årets omgång och media är välkomna att vara med.

Maker tour – Mot nya höjder flyttar in i ett tredje län: Gotland

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-21 10:25 CET

Med hopp om att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik sprider nu Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitet, Länsstyrelsen i Kronobergs län vidare sitt gemensamma utbildningskoncept Maker tour – Mot nya höjder till ännu ett nytt län: Gotland.

Regional kultursatsning ger mer kultur till fler sommaren 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-21 06:20 CET

Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får invånare och besökare i Kronoberg möjlighet att uppleva avgiftsfri kultur på oväntade platser. Det är Växjö kommuns koncept Scensommar som nu utökas och arrangeras i länets alla kommuner under sommaren 2019.

Nytt regelverk ska göra det enklare för beställare av sjukresor

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-20 08:49 CET

Regionfullmäktige i Kronoberg har vid sitt senaste möte bestämt att införa ett nytt och tydligare regelverk för beställning av sjukresor. En av orsakerna till det nya regelverket är att det tidigare funnits oklarheter som har ställt till det för såväl beställare som användare. Det nya regelverket börjar gälla från årsskiftet.

Åttondeklassare bjuds på utbildning i psykisk hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-14 08:11 CET

Under 2019 erbjuder Region Kronoberg åk 8 i Kronoberg att kostnadsfritt delta i ett evidensbaserat program om psykisk hälsa. Programmet YAM, Youth Aware of Mental health, syftar till att öka medvetenheten om hälsosamma och ohälsosamma livsstilar och deras betydelse för den psykiska hälsan.

Mobil röntgen ska testas i Älmhult

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-12 12:29 CET

För ökad trygghet och välbefinnande kommer Älmhults kommun att testa mobil röntgen i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Med mobil röntgen kan kommunen erbjuda äldre, som inte kan ta sig själva till sjukhus, att bli röntgade hemma eller på särskilt boende, istället för de ska behöva förflyttas mellan olika miljöer eller vänta på transport.

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-11 08:54 CET

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom intensivvård i sin roll som IVA-sjuksköterskor. Och avdelningen är numera oberoende av hyrpersonal.

Så ska cykling främjas i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-07 07:35 CET

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggts kommer cykelvägnätet i Kronoberg att vara cirka 125 km längre än i dag. Kostnaden uppskattas till drygt 300 miljoner kr.

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-06 07:35 CET

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Hudmottagningen får nya lokaler i Dockan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-05 14:50 CET

Onsdag den 5 december invigdes hudmottagningens nya lokaler i Dockan-huset. Lokalerna har totalrenoverats och anpassats för hudmottagningens verksamhet.

Kampanj om suicidprevention i december

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-04 13:06 CET

Varje år tar ca 1500 personer i Sverige sitt liv. Mer än 1000 av dem är pojkar och män. Under jul- och nyårshelgerna är det många som mår psykiskt dåligt. I december satsar därför Region Kronoberg på att uppmärksamma psykisk ohälsa som leder till suicid.

Invigning av hudmottagningens nya lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-04 09:53 CET

Media hälsas varmt välkomna att vara med när Region Kronoberg inviger hudmottagningens nyrenoverade lokaler på Västra Esplanaden i Växjö.

Sagobygden har nu en plats i UNESCO-register

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-29 16:45 CET

Den 29 november mottog Region Kronoberg det glädjande beskedet att Sagobygden har blivit upptaget på Unescos register över goda metodiska exempel på hur vi kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen.

Hälsofrämjare i Kronoberg prisas

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 13:12 CET

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2018 på 40 000 kr tilldelades tre initiativtagare som anordnar aktiviteter som främjar hälsa och social gemenskap hos äldre.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 12:48 CET

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till Kjell Gustafsson, Kronobergs läns hembygdsförbund, Michael Pettersson, Kosta musikkår och festivalen Kvarnamåla International Music Festival.

Glasrikesmiljonen blev avgörande för företaget

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-21 17:42 CET

Glasrikesmiljonen som sedan 2013 varit ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar, Tillväxtverket, Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län har nu avslutas. A-plast är ett av de företag som fick ta del av en Glasrikesmiljon.

Digitala vårdmöten – snart en självklarhet inom vården

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-21 11:19 CET

Hälso-och sjukvårdsnämnden har beslutat om att Region Kronobergs vårdenheter ska kunna erbjuda videomöten med patienter. Digitala videomöten är en viktig del i Region Kronobergs arbete med digitalisering. Under hösten har ett antal verksamheter börjat testa funktionen.

Region Kronoberg satsar en halv miljard på Ljungby Lasarett

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 11:42 CET

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att satsa en halv miljard på den fortsatta utvecklingen av Ljungby Lasarett.

Inspirationsdag om hur rehabilitering vid cancersjukdom påverkar livskvalitet och behandlingsresultat

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 10:03 CET

Forskningen visar tydligt att rehabilitering ger bättre förutsättningar att klara av cancerbehandling, uppleva bättre livskvalitet – och få positiv effekt på behandlingsresultatet. Onsdagen den 21 november håller Region Kronoberg en inspirationsdag om betydelsen av att göra rehabilitering till en självklar del i behandlingen av cancersjukdomar. Media är varmt välkomna att delta!

Nu avslutas Glasrikesmiljonen - Hör A-plast berätta om sin miljon

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 08:59 CET

Företaget A-Plast i Älghult är ett av de företag som tilldelats en Glasrikesmiljon. Onsdag den 21 november kl. 13.30 är media välkomna till A- plast för att höra om resultatet av Glasrikesmiljonen. VD Alexander Blad berättar om hur miljonen har använts i företaget.

Allt fler sjuksköterskor återvänder till Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-19 09:08 CET

Ny statistik visar att fler sjuksköterskor återvänder till Region Kronoberg. En av dem är Ellinor Torstensson som arbetar inom medicinkliniken på Centrallasarettet i Växjö. "Jag insåg ganska snabbt att jag saknade arbetet inom Region Kronoberg."


Sociala medier


Kontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22

Maria Granath

Kommunikationsdirektör

maria.granath@kronoberg.se

0470-58 86 38

0709-84 47 01


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument