Pressmeddelanden

RSS

JO-initiativ om bristen på platser inom Kriminalvården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-14 10:52 CET

Under senare tid har medierna rapporterat om brist på lediga platser inom Kriminalvården. Det har vid flera tillfällen medfört att häkten inte kunnat ta emot häktade utan de har placerats i polisens arrester istället. Liknande information har kommit fram vid JO:s inspektioner.

Till skydd för frihetsberövade

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 16:25 CET

Justitieombudsmannen släpper rapport från inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade i Sverige.

Utredning mot domare vid Högsta domstolen läggs ned

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-19 11:08 CEST

JO Lars Lindström har beslutat att lägga ned förundersökningen om jäv.

JO-kritik mot rådmannen vid Solna tingsrätt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-24 10:37 CEST

Rådmannen vid Solna tingsrätt kritiseras för att inte ha gått igenom de skrivna domskälen med nämndemännen innan domen expedierades.

JO granskar domen i Solna tingsrätt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-03 14:48 CEST

JO Lars Lindström har beslutat undersöka hur domen har formulerats och om det finns behov av att ändra arbetsformerna när domskälen skrivs.

JO granskar för närvarande inte polisens utredning i Fittjamålet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-17 08:43 CET

JO inleder inte någon granskning nu av polisens utredning i det s.k. Fittjamålet eftersom målet fortfarande pågår, men JO Cecilia Renfors utesluter inte att det kan bli aktuellt senare.

Alltför hårda förhållanden i häkten

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-27 14:41 CET

JO:s Opcat-enhet har genomfört en serie inspektioner av häkten och konstaterar att många intagna hamnar under liknande förhållanden som häktade med restriktioner, trots att de inte är häktade med restriktioner. Det handlar dels om förvarstagna utlänningar som placerats i häkten, dels personer som är häktade utan restriktioner men som av olika skäl, vanligtvis platsbrist, hamnar på avdelningar för häktade med restriktioner.

Brister i placeringen och uppföljningen av ensamkommande barn

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-28 13:00 CEST

JO:s undersökning visar på allvarliga brister vid placeringen av ensamkommande barn och hur socialtjänsten har följt upp vården av dem.

JO om Barnkonventionens rättsliga ställning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-18 08:00 CEST

Barnkonventionen uppfyller inte de krav som bör ställas på bra lagstiftning och bör därför inte bli lag enligt JO. Problem kan uppstå vid kollisioner med annan, tydligare lagstiftning.

JO-initativ om ensamkommande barn

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-22 08:00 CEST

JO Stefan Holgersson startar under hösten en serie inspektioner med fokus på ensamkommande barn för att se om barnens grundläggande rättigheter respekteras.


Sociala medier


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument