Pressmeddelanden 2019

RSS

Kommuner får kritik för kränkning av yttrandefriheten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-25 14:09 CEST

Göteborgs stad och Partille kommun får kritik för att ha förbjudit personalen att under arbetstid bära tröjor och knappar associerade till kampanjer av Lärarförbundet och det s.k. Förskoleupproret.

Kriminalvården klarar inte sitt transportuppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-13 10:31 CEST

Sedan 2017 gäller nya bestämmelser som reglerar Kriminalvårdens ansvar för transporter av andra frihetsberövade än myndighetens egna klienter. Myndigheten har inte haft tillräcklig kapacitet för uppdraget och det drabbar de frihetsberövade.

Intagna drabbas vid platsbrist

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-11 13:33 CEST

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Länsstyrelsen låter bli att fatta beslut

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-10 14:01 CEST

Under flera år har Länsstyrelsen i Skåne län låtit bli att fatta beslut i ärenden om jordbruksstöd då man saknar ett fungerande it-stöd enligt myndigheten. Nonchalant, tycker JO Lars Lindström.

JO-initiativ om bristen på platser inom Kriminalvården

Pressmeddelande Publicerad: 2019-03-14 10:52 CET

Under senare tid har medierna rapporterat om brist på lediga platser inom Kriminalvården. Det har vid flera tillfällen medfört att häkten inte kunnat ta emot häktade utan de har placerats i polisens arrester istället. Liknande information har kommit fram vid JO:s inspektioner.


Sociala medier


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument