Pressmeddelanden

RSS

Sametinget håller plenum i Storforsen och firar 25-årsjubileum

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-09 13:07 CET

Sametingets ledamöter samlas till årets tredje och sista plenum i Storforsen, Vidsel den 12-16 november 2018. Samtidigt passar man på att fira att det är 25 år sedan Sametinget inrättades i Sverige. Plenum ska inte fatta beslut om några stora frågor under detta plenum. Däremot ska några kommande utredningar presenteras i seminarieform, bl a om skogssamerna, parlamentsbyggnaden och sametingsvalet.

Sametinget: Leif GW Perssons förslag att flytta vargarna till renskötselområdet är en skymf

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-02 09:16 CET

Leif GW Persson tycker enligt en artikel i Expressen den 1 november att vargarna ska förpassas till renskötselområdet. Han säger också att renskötseln inte är grundlagsskyddad. Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti häpnar över Leif GW Perssons uttalanden. - Inga pengar i världen är tillräckliga för att renskötande samer stillatigande ska se på när vargar och andra rovdjur äter upp renhjordarna.

Sametinget kräver ursäkt av Ungerns parlament

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-25 14:48 CEST

Sametinget, det samiska folkets parlament, reagerar på det oförskämda sätt som Ungerns vice premiärminister beskrivit samer i det ungerska parlamentet. Sametingets ordförande Paulus Kuoljok och styrelseordförande Per-Olof Nutti kommenterar händelsen.

Sametinget engagerar sig för ett starkt samiskt inflytande i förvaltningen av världsarvet Laponia

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-21 11:17 CEST

Sametinget stödjer Mijá Ednam och samebyarna inom Laponiaområdet. Sametinget ska arbeta för att nuvarande förvaltning av Laponia ska finnas kvar, med ett starkt samiskt inflytande som inte ska försvagas om Jokkmokks kommun tvingar fram en ombildning av förvaltningen.

Jämställdhetsfrågor och #metoo viktiga för Sametinget

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-13 12:08 CEST

#metoo fortsätter att skapa rubriker. Förra året kom en tabu-belagd fråga plötsligt upp på många bord och lavinen verkar inte gå att stoppa. Frågan om sexuella trakasserier och övergrepp är aktuell även i det samiska samhället. Det är ett ämne som Sametingets styrelse nu tar på fullaste allvar.

Plenum i Saadteskenjuana 21-25 maj 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-17 07:55 CEST

Sametingets folkvalda församling samlas till plenum på Saxnäsgården i Saxnäs, Vilhelmina kommun under vecka 21. Först ska ett extra plenum som oppositionen begärt, behandla tunga ärenden som Nordisk samekonvention och Konsultationsordningen. Därefter följer ordinarie plenum med många viktiga ärenden.

Hur står det till med de samiska språken? Språkcentrum levererar sin årliga lägesrapport

Pressmeddelande Publicerad: 2018-04-09 11:35 CEST

Årets lägesrapport över de samiska språken i Sverige visar bland annat att de samiska barnen drabbas hårt av att samhället inte klarar av att möta behoven av förskola och undervisning i och på samiska. - Barn och ungdomar är vår framtid och erbjuds de inte samiska i förskolan och skolan så har vi svårt att uppfylla Sametingets vision med de samiska språken och vad som är samhällets ansvar gentemot barnen och ungdomarna, säger Lars Miguel Utsi ordförande Sametingets språknämnd.

Sametinget vill se förändringar i förordningen om rovdjursförvaltning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-03-20 09:44 CET

Tisdagen den 20 mars 2018 träffar Sametinget statssekreterare Elisabeth Backteman på näringsdepartementet för att diskutera förändringar i förordningen om förvaltning av björn, varg, järn, lo och kungsörn, enligt en hemställan som Sametinget tidigare lämnat.

Sametingets ungdomsråd vill se ungdomsförbund i Sametinget

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-08 13:35 CET

I det budgetäskande för kommande år som Sametingets plenum antog den 7 februari äskas medel för att inrätta ungdomsförbund även i Sametinget. Samtliga riksdagspartier har ungdomsförbund men sametingspartierna har i dagsläget inga resurser till att inrätta ungdomsförbund. Detta vill ungdomsrådet ändra på!

#DigiGiella18 - Digital teknik hjälper samiskan att växa

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-06 08:45 CET

Hur kan den digitala tekniken bidra till bevarande, främjande och utveckling av de samiska språken? Det är den röda tråden i språkkonferensen #DigiGiella som hålls under jubileumsveckan i Staare/Östersund. Konferensen arrangeras av Samiskt språkcentrum för tredje året i rad i samarbete med Humlab vid Umeå Universitet, Umeå kommun samt SSR – Svenska Samernas Riksförbund.

"Sápmi i skolan" - ett utbildningskoncept som förenklar undervisning om samer för alla lärare i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-05 15:59 CET

Det är många svenskar som menar att de aldrig fått lära sig något om samer i skolan. Men hur ska lärare kunna undervisa om de inte själva vet något om samer? Det vill Samiskt informationscentrum råda bot på. Den 6 februari lanseras en bank av färdiga lektionsplaneringar fritt tillgängliga för pedagoger att använda. Lektionsplaneringarna är tydligt kopplade till styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav för olika ämnen och åldersgrupper.

Sametinget deltar på 100-årsjubileum i Östersund

Pressmeddelande Publicerad: 2018-02-01 10:46 CET

5-9 februari 2018 kommer Sametinget att fira hundraårsjubileet av det första samiska landsmötet på svensk sida. Då samlas ledamöterna i Staare/Östersund. På måndag är det partiöverläggningar och seminarium. Onsdag till fredag pågår plenum på Hotell Gamla Teatern. Tisdagen den 6 februari är det Samernas nationaldag och kl. 17 äger en högtidlig invigning av Staare2018 rum utanför Rådhuset.

Sametingets styrelseordförande kommenterar Girjasdomen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-25 13:15 CET

Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti har fått smälta domen i Girjasmålet. Han är dock kluven; både fundersam och lättad samtidigt.

Historisk dag för samisk film

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-23 10:48 CET

Sametingets styrelse och Sametingets kulturnämnd gratulerar filmproducenten och regissören Amanda Kernell, skådespelarna Lene Cecilia Sparrock och Mia Erika Sparrok och filmklipparen Anders Skov till guldbaggepriserna. - En glädjedag för samisk film, säger kulturnämndens ordförande Ingrid Inga.

Språkinspiratörer, presentationsfilm och event den 19-21 januari i Kiruna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-18 16:24 CET

#instagïeles referensgrupp bestående av sju språkinspiratörer har i dagarna börjat publicera sina första inlägg på sociala medier. Under helgen 19-21 januari kommer inspiratörerna att ha en träff i Giron/Kiruna. Då släpps även presentationsfilmen #instagiella: giellamovttideaddjit.

Sametinget överens med Regeringen att omförhandla renskötselkonventionen mellan Sverige och Norge

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-12 07:57 CET

I det dialogmöte mellan regeringen och Sametinget som genomfördes i Stockholm den 6 december uppnåddes samsyn av att förslaget till ny renskötselkonvention mellan Sverige och Norge som undertecknades av respektive stat 2010 inte kan ratificeras av Sverige.

Sju samebyar i Norrbotten oeniga med Länsstyrelsens bedömningar om antal järvar i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-23 14:40 CET

Länsstyrelsens inventeringsrapport innehåller osäkra bedömningar av antalet järvar som ger stora negativa följder för hela rovdjurspolitiken, menar Sametingets rennäringsnämnds ordförande Marita Stinnerbom. Sju samebyar anser att inventeringsförhållandena inte varit tillräckligt bra i Norrbotten för att Länsstyrelsen ska kunna avgöra storleken på järvstammen.

Urfolken har en nyckelroll i klimatarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 11:15 CET

Sametingets styrelseordförande åker till Bonn för att delta i Sveriges delegation vid FN:s 23:e klimatmöte. Nutti hoppas kunna bidra med sitt renskötselperspektiv. - Folken runt Arktis drabbas hårt av klimatförändringarna. Urfolken kan spela en viktig roll med sina traditionella kunskaper som ofta varit både miljövänliga och ekologiskt hållbara, säger Nutti.

Samiskt språkcentrum anordnar fortbildningsdag i Storuman om utbildningens roll i språklig revitalisering

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-27 11:11 CEST

Den 30 oktober samlas ett 50-tal deltagare till en fortbildningsdag i Storuman för att diskutera samisk språkundervisning i skolan. Deltagarna får ta del av information om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, rättigheter och skyldigheter enligt skollagen, språkrevitalisering samt erfarenheter från Lycksele kommuns samiska undervisning.

Så många röstade i vallokal i sametingsvalet 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-21 20:55 CEST

När vallokalerna stängde hade 1 964 personer besökt en vallokal för att rösta i valet till Sametingets sjunde mandatperiod. Det brukar vara allt mellan 1000 och 1500 personer som går till en vallokal på söndagen. Ännu kan brevröster droppa in till Länsstyrelsen i Luleå, men till i fredags hade 2 286 brevröster kommit in. År 2013 röstade sammanlagt 4530 personer.

Parlör anpassad för ungdomar ska öka användningen av samiska på socialamedier

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-19 12:31 CEST

I samband med Sáminuorras förbundsmöte och ungdomskonferens i Lövånger 19-20 maj överlämnar Samiskt Språkcentrum Sámásparlör till Sáminuorra. Under fjolåret genomförde Samiskt språkcentrum språkkampanjen #Sámásmuinna2 #Sámástamujna2 #Sámásthmujna2 #Saemesthmunnjien.

Språkambassadörer till Jukkasjärvi och Sámi Márkan

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-15 13:00 CEST

Samiskt språkcentrums språkkampanj #sámásmuinna finns nu till helgen 19-21 augusti på plats på Sámi márkan i Jukkasjärvi. Ambassadörerna språkpeppar ungdomar och andra intresserade att våga prata och använda samiska.

Vem är värd att bli nominerad till årets Gollegiella-pris?

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-29 15:56 CEST

Enskilda personer, organisationer, institutioner och myndigheter i Norge, Sverige, Finland och Ryssland kan utse en kandidat för språkpriset år 2016.

Rapport över samers psykosociala ohälsa överlämnad till regeringen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-21 07:00 CEST

Sametingets projektledare Petter Stoor är nu klar med rapporten som sammanställer den kunskap som finns om samers psykosociala ohälsa. Uppdraget har varit av kartläggande, analyserande och tillgängliggörande karaktär. Rapporten innehåller även en mängd förslag på åtgärder som kan leda till bättre efterlevnad av den svenska statens hälsorelaterade skyldigheter mot samerna.

Kampanj med samiska språket i fokus

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-31 08:58 CEST

Tisdagen den 31 maj 2016 startar den norska "Sámás muinna"-kampanjen i Sverige. Norska Sametingets president Aili Keskitalo kommer till Sametingets plenum i Östersund och överräcker stafettpinnen till svenska Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

Sametingets ledamöter samlade i Staare/Östersund v. 22

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-31 08:21 CEST

Sametinget håller årets andra plenum i Staare/Östersund på Clarion Hotel Grand den 31/5-2/6 2016. På föredragningslistan står bland annat placeringsort för parlamentsbyggnad, kulturpolitiskt och språkpolitiskt handlingsprogram. Styrelsens arbete kommer att debatteras, samt ett stort antal motioner.


Sociala medier


Kontakt


Ingegerd Vannar

Språkkonsulent och arbetsledare

ingegerd.vannar@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 29

070-298 16 61

Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12

Lars Miguel Utsi

Vice styrelseordförande, ordförande i språknämnden

larsmiguel.utsi@sametinget.se

0980-780 30

070-349 29 68

Anders Kråik

Styrelseledamot

anders.kraik@sametinget.se

0980-780 30

070-224 71 61

Marita Stinnerbom

Styrelseledamot, ordförande i rennäringsnämnden

marita.stinnerbom@sametinget.se

0980-780 30

070-399 98 06

Ingrid Inga

Ordförande kulturnämnden

ingrid.inga@sametinget.se

070-554 29 99


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument