Pressmeddelanden

RSS

All-time-high på BB Sös

Publicerad: 2017-04-06 16:30 CEST

I mars föddes 687 barn på Södersjukhusets förlossningsavdelning, i genomsnitt 22 barn per dygn. Det är det största antalet födslar under en månad på många år. – Det känns bra att både föräldrar och medarbetare tycker att miljön på vår nyrenoverade förlossningsavdelning är lugn, fastän många familjer vistas här samtidigt, säger Ingegerd Lantz, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Södersjukhuset satsar stort för att minska antalet förlossningsskador

Publicerad: 2017-04-04 08:00 CEST

Nu inleder förlossningen på Södersjukhuset en stor utbildningsinsats för att minska antalet bristningar vid vaginal förlossning. Med ett enkelt handgrepp och god kommunikation ska antalet allvarliga förlossningsskador minimeras. Barnmorskor och förlossningsläkare ska också bli bättre på att sy bristningar så att de patienter som drabbats ska få mindre besvär.

Världens första kända fall av allergi mot krokodilkött

Publicerad: 2017-04-01 08:00 CEST

Forskare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och Karolinska Institutet har visat att ett protein som orsakar kycklingallergi även finns i krokodilkött. I en studie som publiceras i april i den amerikanska tidskriften Pediatrics rapporterar forskarna om det första fallet av allergi mot krokodilkött.

Nu startar uppföljning av 24-år lång studie för att lösa gåtan med allergi och astma

Publicerad: 2017-03-09 08:00 CET

Varför får man astma eller allergi och vad händer med sjukdomarna när man blir vuxen? Sedan 1994 har det så kallade BAMSE- projektet följt 4000 barn för att få svar på gåtan allergirelaterade sjukdomar. På Södersjukhuset är det nu dags för uppföljning av studiedeltagarna, som idag är 22-24 år.

Nu invigs Sös Bröstcentrum – Europas största centrum för att upptäcka och behandla bröstcancer

Publicerad: 2017-02-06 08:00 CET

Torsdag 9 februari invigs Södersjukhusets nya bröstcentrum i centralt belägna lokaler vid Södra station. Till det nya centret kallas kvinnor för mammografiska hälsoundersökningar och utredningar vid misstänkt bröstcancer. I samma lokaler ryms också Karmastudien - en av världens största studier för att tidigare upptäcka och förebygga bröstcancer.

Nu öppnar Södersjukhusets nyrenoverade förlossningsavdelning

Publicerad: 2017-01-16 07:30 CET

Torsdag 19 januari kl. 09.00 välkomnar Södersjukhuset de första blivande föräldrarna till den nyrenoverade förlossningsavdelningen, BB Sös. I de renoverade lokalerna har alla förlossningsrum en egen toalett och badkar eller dusch. Det möjliggör nytt arbetssätt och en bättre vård- och arbetsmiljö.

Södersjukhuset öppnar testrum för framtidens operationssal

Publicerad: 2016-12-15 09:00 CET

Nu öppnar Södersjukhuset en fullskalig prototyp av framtidens operationssal. I prototypen är det möjligt att testa utrustning, inredning och material för de 24 nya operationssalar som ska byggas i Södersjukhusets nya behandlingsbyggnad. I rummet ska man också prova på nya arbetssätt och att utbilda medarbetare.

​Medarbetare på Södersjukhuset blir patienter för några timmar

Publicerad: 2016-11-04 12:33 CET

Hur gör man för att utforma vården efter patientens behov? Ett sätt är att sätta sig in i patientens perspektiv och det kommer medarbetare på Södersjukhuset att få göra under en workshop där de får möjlighet att vara patienter. Workshopen är en del av Hela Sös lär nytt & uppfinner – Södersjukhusets vecka kring utbildning, utveckling och innovation som pågår 7-11 november.

​Södersjukhuset tar över onkologisk verksamhet

Publicerad: 2016-09-29 07:00 CEST

Lördag 1 oktober tar Södersjukhuset över den onkologiska verksamheten från Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten har bedrivits i sjukhuset lokaler under många år och kommer i och med övergången även att tillhöra Södersjukhuset organisatoriskt.

Pressinbjudan: Södersjukhuset arrangerar internationell konferens om sexuellt våld

Publicerad: 2016-09-28 09:43 CEST

En våldtäktslagstiftning som förutsätter samtycke har länge diskuterats i Sverige och nästa vecka presenterar sexualbrottskommittén sitt förslag. På torsdag inleds den första ICSoR-konferensen i Sverige (International Conference on the Survivors of Rape). Välkommen att bevaka konferensen som samlar internationella forskare som studerar rättsliga aspekter och hälsokonsekvenser av sexuellt våld.

​Södersjukhuset arrangerar internationell konferens om sexuellt våld

Publicerad: 2016-09-15 09:22 CEST

För första gången någonsin arrangeras en internationell konferens om sexuellt våld i Stockholm och Sverige. Som värd för the International Conference on the Survivors of Rape (ICSoR) står Södersjukhuset och Akutmottagningen för våldtagna. Konferensen äger rum i samband med att Sexualbrottskommittén presenterar sitt förslag till en samtyckeslag.

​Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset utökar det akuta omhändertagandet av barn

Publicerad: 2016-09-01 08:21 CEST

Från och med idag, torsdag 1 september, utökar Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset sitt akuta omhändertagande av barn och ungdomar och tar även emot patienter som har lindrigare brännskador, sårskador, stukningar och enklare frakturer. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset kommer tillsammans med Södersjukhusets kirurgklinik också att vårda barn och ungdomar mellan 10-14 år som drabbats av blindtarmsinflammation. Utökningen är ett led i landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården.

Rekordmånga från Södersjukhuset i årets Prideparad

Publicerad: 2016-07-25 07:00 CEST

Från Södersjukhuset kommer hela 130 medarbetare att gå i årets Prideparad och i stort sett är alla verksamhetsområden representerade. Södersjukhuset är ett sjukhus för alla och har en värdgrund som bygger på respekt för individen. Under Prideveckan deltar medarbetare i paraden, sjukhuset hissar prideflaggan och Venhälsan erbjuder hiv- och syfilistester i Pride Park.

Kan en samtyckeslag stärka personer som utsatts för sexuellt våld?

Publicerad: 2016-07-07 07:00 CEST

En våldtäktslagstiftning som förutsätter samtycke har länge diskuterats i Sverige och i höst presenterar sexualbrottskommittén sitt förslag. Mari Heidenborg är justitieråd och leder på regeringens uppdrag kommitténs arbete. Den 29 september-1 oktober deltar hon i den första ICSoR-konferensen i Sverige (International Conference on the Survivors of Rape) och diskuterar rättsliga aspekter av sexuellt våld, tillsammans med internationella forskare.

Hjärtinfarkt fyra gånger vanligare bland kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld

Publicerad: 2016-07-04 08:45 CEST

Kvinnor och män som utsatts för allvarligt sexuellt våld i vuxen ålder har i större utsträckning besvär med sin fysiska hälsa. Steven Lucas, forskare vid Uppsala universitet, har skrivit en rapport om hälsokonsekvenser av sexuellt våld. Den 29 september-1 oktober deltar han i den första ICSoR-konferensen i Sverige (International Conference on the Survivors of Rape) och diskuterar konsekvenser av sexuellt våld, tillsammans med internationella forskare.

Inbjudan Almedalen: Barns rätt till jämlik hälsa - Rinkebyprojektet

Publicerad: 2016-07-01 07:00 CEST

Seminarium i Almedalen 2016: Barns rätt till jämlik hälsa – Rinkeby som modell för riktad insats

Stora skillnader när det gäller barns förutsättningar för god hälsa i Stockholms län

Publicerad: 2016-06-09 08:35 CEST

Barnhälsovården i Stockholms län når så gott som alla barn och de flesta av länets späd- och förskolebarn har goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Att ett nyfött barn ska nå en god hälsa på sikt, kan mätas i form av risk- och friskfaktorer – och de varierar stort i länet. Det visar årsrapporten 2015 från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.

Viktuppgång mellan graviditeter ökar risk för syrebrist hos nyfödda visar studie vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Publicerad: 2016-06-08 13:30 CEST

Förekomsten av övervikt och fetma ökar i Sverige och i världen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset visat att det finns ett samband mellan viktuppgång mellan graviditeter hos mamman och risk för syrebrist vid förlossningen hos det nyfödda barnet.

Nyfödda barn med Downs syndrom mer hjärtfriska idag

Publicerad: 2016-06-01 07:30 CEST

Dagens nyfödda barn med Downs syndrom löper betydligt lägre risk för allvarliga hjärtfel jämfört med i början av 1990-talet. Det visar en ny studie som genomförts på initiativ av läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Anledningen till förändringen är inte känd, men forskarna tror att det sannolikt finns en koppling till fosterdiagnostik.

​Diabetessjuksköterska på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får stipendium för arbete med vård till unga kvinnor med diabetes

Publicerad: 2016-04-11 07:00 CEST

Diabetessjuksköterskan Anna Lindholm Olinder på Sachsska barnsjukhuset, har fått stipendium för sitt arbete ”Personcentrerad vård till barn och ungdomar med typ 1-diabetes”.

​Södersjukhuset inför unik metod för att minska antalet långdragna förlossningar

Publicerad: 2016-03-16 07:30 CET

En förlossning som tar tid kan leda till skador på både den födande kvinnan och barnet. En av de vanligaste orsakerna till att en förlossning drar ut på tiden är svaga värkar. Förlossningen på Södersjukhuset inför nu en ny unik metod för att undvika långdragna förlossningar.

Kvinnokliniken på Södersjukhuset uppmärksammar Internationella kvinnodagen 8 mars

Publicerad: 2016-03-03 07:00 CET

Välkomna nya människor till världen, vårda nyfödda och deras föräldrar, skriva ut preventivmedel, genomföra aborter, ge stöd till den som utsatts för en våldtäkt, ta hand om omskurna kvinnor… Listan på vad kvinnokliniken på Södersjukhuset gör för kvinnor i Stockholm är lång.

​Ny vårdenhet på Södersjukhuset ska minska köerna till neurokirurgiska operationer inom Stockholms läns landsting

Publicerad: 2016-02-26 07:15 CET

Nu öppnar Södersjukhuset en helt ny enhet för att vårda patienter som opererats för neurokirurgiska och neurologiska tillstånd. Den nya enheten ska bidra till att fler neurokirurgiska operationer kan utföras på Karolinska universitetssjukhuset och att patienter får eftervård på rätt nivå. Med denna vårdenhet hoppas Södersjukhuset attrahera nya medarbetare som vill utveckla den neurologiska vården.

​Södersjukhuset inviger nyrenoverat Utbildningscenter

Publicerad: 2016-02-17 09:25 CET

Forskning och ny teknik ställer höga krav på löpande kompetensutveckling och utbildning av sjukvårdspersonal. För att möta kraven har Södersjukhusets utbildningscenter utökats och flyttat in i nyrenoverade lokaler på Jägargatan 20. Den 18 februari är det äntligen dags för en officiell invigning med bland annat innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

Södersjukhuset slår ett extra slag för hjärtat under "Rädda alla hjärtans dag" 15 februari

Publicerad: 2016-02-09 08:00 CET

Vad händer när hjärtat stannar? Vad gör jag om någon i min närhet har drabbas av hjärtstopp? Kan jag rädda ett liv?

Södersjukhuset bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar

Publicerad: 2016-02-04 08:30 CET

Vad gör jag om någon i min närhet drabbas av hjärtstopp? Kan snuva och trötthet bero på allergi? Hur vet man att någon har drabbats av en stroke? I vår kan du få svar på de här frågorna när Södersjukhuset bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar för att bjuda på den specialistkunskap som finns på Södersjukhuset. Vid tre olika tillfällen är allmänheten välkommen till oss för att öka sin kunskap om hjärt-lungräddning, allergier och stroke.

Konceptet Södra BB flyttar till Södertälje sjukhus

Publicerad: 2015-12-16 16:05 CET

Södersjukhusets förlossning har idag brister i arbetsmiljön och lokalerna behöver renoveras. För att fortsätta kunna genomföra tillräckligt många förlossningar på Södersjukhuset (Sös) under tiden som renoveringen pågår föreslås nu att Södra BB:s koncept istället ska erbjudas på Södertälje sjukhus.

Södersjukhuset anordnar konferens för att förbättra transpersoners hälsa

Publicerad: 2015-11-05 07:15 CET

Fler än var tredje transperson har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv. Det visar en enkätstudie från Folkhälsomyndigheten som släppts tidigare i år. För att höja kunskapsnivån kring transpersoners utsatthet och förbättra transpersoners hälsa arrangerar nu Södersjukhuset en konferens tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

I dag startar Södersjukhusets forskningsvecka!

Publicerad: 2015-11-02 11:46 CET

I dag startar Södersjukhusets forskningsvecka "Hela SÖS forskar" som pågår 2-6 november. En vecka fylld av inspirerande föreläsningar, frågestunder och workshops


Sociala medier


Södersjukhuset (@Sodersjukhuset) på Twitter

Landstinget fortsätter med krisstöd till drabbade, oroliga och anhöriga. Direkttelefon: 08-454 37 95, dygnet runt. https://t.co/UiwhyFbx41
2017-04-08 14:05 @Sodersjukhuset
Obs! Den krisstödsfunktion som öppnade tidigare idag på Sös samordnas nu med Danderyds sjukhus, tel 08-12357878 och… https://t.co/pscAfVy0sS
2017-04-07 22:50 @Sodersjukhuset
Den krisstödsfunktion som öppnade tidigare idag på Sös samordnas nu med Danderyds sjukhus, tel 08-12357878 och nås via DS centralhall.
2017-04-07 22:16 @Sodersjukhuset

Kontakt


Johanna Gréen

Pressansvarig

johanna.green@sll.se

070 - 484 10 76 ( Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)

Sofia Sjöman Waas

Pressansvarig

sofia.sjoman-waas@sll.se

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument     Om Södersjukhuset