Så ska samhället bättre upptäcka våld från närstående

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-08-30 08:50 CEST - Jämställdhetsmyndigheten

Regeringen beslutade i går att Jämställdhetsmyndigheten ska samordna insatser för att upptäcka fler fall av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

RBU kommenterar Socialstyrelsens lägesrapport: Förlorad assistans leder rakt in på barnboende

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-03-19 16:18 CET - RBU

Barn som förlorar kommunal och statlig personlig assistans hamnar i allt större utsträckning på barnboende. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Pressinbjudan: Så blir Kalmars placering i riket när det gäller kontinuitet i hemtjänsten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-20 16:13 CET - Kalmar kommun

2014 låg Kalmar på 164:e plats i landet när det gäller personalkontinuiteten. Personalkontinuiteten mäter det antal olika personal som en omsorgstagare möter under en 14-dagarsperiod.

Pressinbjudan: Roligt i äldreomsorgen för nöjda sommarvikarier

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-25 15:10 CEST - Kalmar kommun

Varje år behöver Kalmar kommun anställa ungefär 1000 personer för sommarjobb, ungefär hälften av dessa jobb finns inom omsorgen. Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden presenterar förvaltningen utfallet av såväl antal sommarjobbare som nöjdhet med jobbet. – Det är härligt att se att vi har nöjda sommarjobbare. Att fler än 8 av 10 vill jobba även nästa sommar underlättar mycket när vi går in i rekryteringsfasen igen, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Ökat ansvar för kommuner när staten minskar personlig assistans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-27 11:36 CET - RBU

Sveriges kommuner får ta ett allt större ansvar när det gäller LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport som publicerades på tisdagen.

Barn drabbas hårdast i assistanskrisen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-12 16:59 CET - RBU

Idag överlämnade Socialstyrelsen sitt svar på ett regeringsuppdrag om konsekvenserna av de senaste årens snävare praxis för beslut om personlig assistans. Några av Socialstyrelsens slutsatser är att barn är överrepresenterade bland de som får indragen assistans och att detta på sikt kan påverka möjligheten för barn med funktionsnedsättning att kunna växa upp hemma i sin familj.

Fler nöjda omsorgstagare i Kalmars äldreomsorg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-24 13:30 CEST - Kalmar kommun

Resultatet över nöjdheten inom äldreomsorgen de tre senaste åren ser ut enligt följande:

Balansera mera-vecka med mål om att minska fallolyckor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-02 17:58 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommuns lokala program för veckanKalmar kommun anordnar som vanligt ett lokalt program för att uppmärksamma veckan. Dagens programpunkter bestod av träning på utegymmet i Långviken och föreläsningar av bland annat sjukgymnast och dietist. Imorgon är det dags för veckans stora dragplåster - Yngve Gustafsson, professor i geriatrik och känd från tv-serien Sveriges bästa äldreboende - som håller två föreläsningar i Kalmarsalen.  Media hälsas välkomna till samtliga programpunkter i Kalmar kommun!Program3 oktober

Myndighetsuppdrag botar inte assistanskris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-04 14:07 CEST - RBU

Det bidde ingenting! Det konstaterar RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar efter att två myndighetsuppdrag om personlig assistans nu redovisats.

Omsorgen åt rätt håll i SKL:s Öppna jämförelser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-21 13:00 CEST - Kalmar kommun

2016 års Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL, har visat att omsorgsförvaltningen har en bit kvar till att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner. Men många av indikatorerna visar att omsorgen är på väg åt rätt håll.