Fastighetsbranschen lanserar verktyg för att rekrytera nya svenskar!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-19 08:00 CEST - Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschen är i akut behov av ny arbetskraft och Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, satsar nu på att nå nya grupper och få in nytt blod i branschen. En grupp med stora, outnyttjade resurser är de nya svenskarna, och därför lanserar FU nu en rad verktyg för att underlätta mottagandet och integrerandet av de nya svenskarna i fastighetsbranschen.

Fastigo rekryterar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-13 13:15 CEST - Fastigo AB

Fastigo har rekryterat två nya medarbetare. Lisa Strandberg som förhandlare och rådgivare och Linda Tiderman som lönespecialist.

Fastigo rekryterar Lisa Strandberg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-13 13:15 CEST - Fastigo AB

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, har rekryterat Lisa Strandberg som ny förhandlare och rådgivare.

Späckade dagar om dyslexi

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-08 07:45 CEST - Dyslexiförbundet

Den 20 och 21 oktober ordnar Dyslexiförbundet sin årliga mässa. På programmet står föreläsningar, workshops och utställningar. Allt med fokus på hur vi kan underlätta vardagen för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Mässan äger rum på Högskolan i Gävle.

Nya företag väljer Fastigo

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-07 06:30 CEST - Fastigo AB

Maxfastigheter i Sverige AB, Rosengård Fastighets AB och Fasticon Support väljer Fastigo som partner för arbetsgivarfrågor.

Jobben finns men inte rätt kompetens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-21 11:50 CEST - Region Kronoberg

Det finns en matchningsproblematik i Kronobergs län: människor söker arbete men de har inte den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Matchningen är sämst inom hälso- sjukvård och sociala yrken, pedagogiska yrken och i byggbranschen. Det visar Region Kronobergs årliga rapport om kompetensförsörjningen i Kronoberg.

​Jämställda ledningsgrupper norm i fastighetsbranschen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-16 10:24 CEST - Fastigo AB

Andelen kvinnor på maktpositioner fortsätter att öka i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. Mer än hälften av alla företag i branschen har i dag en jämställd ledningsgrupp. Det visar en ny undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Så har kommunerna klarat mottagandet av nyanlända

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-07-05 08:05 CEST - Migrationsverket

Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till.

På Migrationsplatsen i Almedalen ställs de svåra frågorna om migration

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-30 14:30 CEST - Migrationsverket

Migrationsverket har återigen ett omfattande program i Almedalen – i år med 23 programpunkter. – Migrationsplatsen ska bli Almedalens mötesplats för alla som är intresserade av migrationsfrågor, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Muddus vinst i fototävling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-29 09:27 CEST - Fastigo AB

Patrik Donell, 12 år, från Stockholm vinner fototävlingen Upptäck fastighetsbranschen på Instagram med sitt bidrag från kvarteret Muddus i Norra Djurgårdsstaden.