Arbete med jämställdhet ska öka rättssäkerheten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-26 09:42 CEST - Migrationsverket

Inom asylprocessen är mannen fortfarande norm och alla sökande behandlas inte individuellt. Det visar en genomlysning som Migrationsverket gjort.– Vi hoppas att verksamheten ska kunna förändra detta, den har därför fått flera uppdrag. Vi behöver säkerställa en individuell och rättssäker prövning för alla sökande oavsett kön, säger Amanda Carlsson, samordnare av myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering.

Boendeupphandling stänger 22 april

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-21 09:39 CEST - Migrationsverket

Vid midnatt den 22 april, stänger Migrationsverket möjligheten att lämna anbud i ramavtalsupp­handlingen av tillfälliga asylboenden (ABT). Nästa steg är att utvärdera de anbud som är inlämnade.

Frågor och svar om brandsäkerhet på asylboenden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-20 09:01 CEST - Migrationsverket

Migrationsverket får många frågor om brandsäkerheten på asylboenden. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om hur vi jobbar med brandsäkerheten.

Färre asylsökande under början av året

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-19 09:43 CEST - Migrationsverket

Hittills i år har antalet asylsökande minskat. Jämfört med rekordhösten är nedgången kraftig, men det har även kommit färre sökande än motsvarande tid förra året.

Ökad trygghet på asylboenden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-18 09:21 CEST - Migrationsverket

Så jobbar Migrationsverket för att öka tryggheten på asylboenden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-18 09:09 CEST - Migrationsverket

Migrationsverket genomför nu en stor satsning för att främja tryggheten i asylboenden. Verket har identifierat flera olika åtgärder som tillsammans ska bidra till en tryggare boendesituation. Det handlar bland annat om ökad kompetens och mer samarbete med polisen och andra externa aktörer.

Korta fakta om den nya bosättningslagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-01 11:41 CET - Migrationsverket