Intagna drabbas vid platsbrist

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-11 13:33 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

Under våren har brist på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser orsakat överbeläggning. Det har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter att ha genomfört en inspektionsserie.

Till skydd för frihetsberövade

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-27 16:25 CET - Riksdagens ombudsmän - JO

Justitieombudsmannen släpper rapport från inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade i Sverige.

JO granskar domen i Solna tingsrätt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-03 14:48 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

JO Lars Lindström har beslutat undersöka hur domen har formulerats och om det finns behov av att ändra arbetsformerna när domskälen skrivs.

Alltför hårda förhållanden i häkten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-27 14:41 CET - Riksdagens ombudsmän - JO

JO:s Opcat-enhet har genomfört en serie inspektioner av häkten och konstaterar att många intagna hamnar under liknande förhållanden som häktade med restriktioner, trots att de inte är häktade med restriktioner. Det handlar dels om förvarstagna utlänningar som placerats i häkten, dels personer som är häktade utan restriktioner men som av olika skäl, vanligtvis platsbrist, hamnar på avdelningar för häktade med restriktioner.

JO om Barnkonventionens rättsliga ställning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-18 08:00 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

Barnkonventionen uppfyller inte de krav som bör ställas på bra lagstiftning och bör därför inte bli lag enligt JO. Problem kan uppstå vid kollisioner med annan, tydligare lagstiftning.