Halloween – en väldigt svensk högtid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-26 06:25 CEST - Södertörns högskola

Unikt vrak från 1400-talet berättar hur Columbus skepp såg ut

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-17 17:13 CEST - Södertörns högskola

Kostymen ett mångtydigt plagg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-15 16:43 CEST - Södertörns högskola

Vid sekelskiftet 1900 klädde sig nästan alla män i kostym. På ytan en enhetlig klädsel - men det som brukar kallas ”den borgerliga tjänstemannens uniform” var ett mångtydigt klädesplagg som kan berätta mycket om sina bärare och samhället. Anna Hedtjärn Wester disputerar med en avhandling om män i kostym bland tre olika grupper i samhället för hundra år sedan: prinsar, konstnärer och tegelbärare.