Naturum Kullaberg

Bilder - Publicerad: 2016-02-03 09:29 CET - Naturvårdsverket

Orienteringsdag med besökare

Nya skyltar i Norrbottensfjällen

Bilder - Publicerad: 2017-04-11 11:36 CEST - Naturvårdsverket

Nu har de 50 första nya skyltarna satts upp i Norrbottensfjällen

Matavfall gröna påsen

Bilder - Publicerad: 2017-08-23 15:23 CEST - Kretslopp Sydost

Insamling

Bilder - Publicerad: 2017-08-23 15:25 CEST - Kretslopp Sydost

Torsås ÅVC

Bilder - Publicerad: 2017-08-23 16:10 CEST - Kretslopp Sydost

Torsås ÅVC (återvinningscentral)

Bilder - Publicerad: 2017-08-23 16:11 CEST - Kretslopp Sydost

Verksamhetsbild insamling hushållsavfall

Bilder - Publicerad: 2017-08-23 16:13 CEST - Kretslopp Sydost

Bergvärme

Bilder - Publicerad: 2017-10-03 16:56 CEST - Borrföretagen

Geotec

Bergvärme-low

Bilder - Publicerad: 2017-10-04 15:43 CEST - Borrföretagen

Bergvärmeanläggning i fristående villa.

Geoenergi - akviferlager

Bilder - Publicerad: 2017-10-04 15:44 CEST - Borrföretagen

I ett akviferlager lagras energin i ett grundvattenmagasin, en akvifer. Både värme och kyla kan lagras in i akviferen som då får en varm och en kall sida. Detta gör system en extremt effektiva. Metoden används oftast till större offentliga byggnader, fjärrvärme och fjärrkyla. Ett exempel på geoenergi med akviferlager är Arlanda flygplats.

Geoenergi - Borrhålslager

Bilder - Publicerad: 2017-10-04 15:45 CEST - Borrföretagen

Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg.