Bättre dricksvattenledningar och minskat matsvinn; Nya pengar till innovationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-13 14:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ger drygt 20 miljoner till 16 innovationsprojekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

90 miljoner till rening av läkemedelsrester

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-22 13:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket utlyser 90 miljoner kronor för installation av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk. Bidraget kan sökas av kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund.

25 miljoner för att minska föroreningar och mikroplaster i dagvatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-22 09:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ger 25 miljoner kronor under 2018 till insatser som leder till att minska utsläpp av föroreningar i dagvatten. Bidraget kan sökas av fastighetsägare, kommuner och företag med flera.

Utsläppen av växthusgaser minskar – men för långsamt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-22 07:00 CEST - Naturvårdsverket

Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med 1,4 procent under 2017, visar preliminära siffror. Utvecklingen är fortsatt för långsam för att Sverige ska nå de av riksdagen beslutade klimatmålen.

Klimatklivet ökar konkurrenskraften för svenskt näringsliv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-13 11:30 CEST - Naturvårdsverket

Det är företagen som tar de största klimatkliven. 70 procent av det fördelade anslaget från Klimatklivet har gått till aktörer i privat sektor. Det visar Naturvårdsverkets senaste lägesbeskrivning av satsningen.

Innovationstävling hämtar inspiration på Gotland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-12 11:00 CET - Naturvårdsverket

För att fortare nå miljömålen driver Naturvårdsverket en innovationstävling för en mer transformativ infrastruktur. Den 19–20 mars träffas tävlingsdeltagarna på Gotland för tävlingens fjärde internat, denna gång med inspiration från ny cementproduktion och beteendepsykologi. En av de unika delarna i tävlingen är att lagen består av konkurrenter som måste jobba tillsammans för att hitta nya innovationer och lösningar.

Klimatklivet laddar Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-20 11:00 CET - Naturvårdsverket

Klimatklivet stöttar nu 223 nya lokala klimatinvesteringar med 256 miljoner kronor. De flesta är laddstationer för elbilar. Totalt har Klimatklivet hittills bidragit med 14 000 laddpunkter. Tillsammans med tidigare beslutade åtgärder minskar de utsläppen med över 850 000 ton per år.

Bilfri vardag och stadsodling; Naturvårdsverket stödjer innovationer för hållbara städer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-08 11:00 CET - Naturvårdsverket

För att framtidens städer ska bli hållbara att leva i behövs innovativa miljötekniker och samhällsbyggande systemlösningar. Idag beslutade Naturvårdsverket att stödja tio sådana projekt med sammanlagt 7,7 miljoner kronor.

Barn drabbas av luftföroreningar när samhällsplanering brister

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-06 09:31 CET - Naturvårdsverket

För att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling, krävs att barnperspektivet kommer med i samhällsplaneringen i ökad utsträckning. Det framgår av en ny rapport om barn och luft som Naturvårdsverket presenterar idag.

Ökande utsläpp från dieselbilar ger sämre stadsluft

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-05 09:33 CET - Naturvårdsverket

Utsläppen från dieselbilar fortsätter att öka. Personbilstrafikens samlade utsläpp av kväveoxider har ökat sedan 2011 och den trenden fortsatte under 2016. Det framgår av årlig statistik över luftföroreningar som Naturvårdsverket redovisar i dag. Halterna av luftföroreningar i svenska tätorter påverkar människors hälsa och miljön. Dålig luft kostar samhället cirka 40 miljarder kronor per år.