Ny plan ska ladda Blå Vägen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-05-05 14:55 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Fler laddstolpar för elbilar behöver byggas i länet. Nu har Föreningen Blå vägen och Länsstyrelsen Västerbotten genom projektet Fossilfria transporter i norr tagit fram en strategisk plan för laddinfrastruktur med snabbladdning längs väg E12.

Panorama Västerbotten ger ett nytt sätt att se på klimatomställningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-27 09:31 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Kan ett verktyg på webben rädda klimatet? Möjligheten finns. Länsstyrelsen Västerbotten är en av de första länsstyrelserna i Sverige som kommer att använda det uppmärksammade samarbetsverktyget Panorama för att påskynda klimatomställningen i länet.

Vi rivstartar SEE-veckan med en presentation av Västerbottens läns koldioxidbudget

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-11 14:02 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Välkommen på pressträff med Länsstyrelsen Västerbotten och Uppsala universitet om länets nya koldioxidbudget.

Länsstyrelsen lanserar program för miljöarbete i länet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-29 08:30 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Nu lanserar Länsstyrelsen i Västerbotten Hållbara Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte, en verktygslåda där företag, kommuner, myndigheter, skolor och föreningar i Västerbotten kan ta del av konkreta tips och förslag på olika sorters insatser som främjar bättre miljö i länet.

Mångmiljonsatsningar på biokol i Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-18 11:04 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Västerbotten är en vinnare när det gäller bidrag till biokolsproduktion. Regeringens klimatsatsning Klimatklivet har beviljat stöd till tolv biokolsanläggningar runtom i landet, och två av de största finns i Västerbotten.

Kartläggning av Norrlands fiberbankar visar höga halter av miljöföroreningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-09 15:29 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Det är överlag höga halter av organiska miljöföroreningar och metaller i bottensediment i anslutning till pappers- och träindustrier i Norrland. Det visar resultatet från projektet Fiberbankar i Norrland där man har kartlagt och riskklassat bottnar längs med Norrlands kust samt några sjöar och älvar i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län och Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Samfällighet i Umeå får stöd för att bygga 25 laddplatser för elbilar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-26 07:30 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Länsstyrelsen har arbetat med att stötta olika initiativ och hanterat ansökningar från hela länet. I Västerbotten har flera initiativ fått ta del av stödet. Bland dem finns samfälligheten Lekatten i Umeå som fått stöd för att bygga 25 laddplatser för elbilar.

Fler älgar får fällas under årets jakt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-29 10:15 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen har beslutat om 2016 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 13 724 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Målsättningen är ungefär 18 procent högre än förra året och syftar till att minska älgstammen.

124 miljoner kronor till restaurering av älvar i Norrbotten och Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-23 10:21 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Sex vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektet är det största någonsin i sitt slag i Sverige och omfattar ca 200 kilometer älvsträcka. Det har tagits fram i samverkan med lokala aktörer längs vattendragen.

Barn som vistas i naturen mår bättre

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-17 09:56 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Naturvårdsverket har beräknat andelen barn som bor nära grönområden utifrån statistik från SCB. I Västerbottens län har fler än nio av tio barn i länets två största tätorter grönområden inom 200 meter från hemmet.