Kalmar är årets miljöbästa kommun!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-05-13 17:00 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun är årets vinnare i tidningen Aktuell Hållbarhets rankning ”Miljöbästa kommun”. Rankningen mäter kommunernas aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet och är en av de mest omfattande årliga undersökningar som genomförs om kommunernas miljöarbete. Kalmar kommun får högst poäng i kategorin ”mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner”.

Pressinbjudan: Kalmar kommuns klimatpris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-12-19 08:44 CET - Kalmar kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att Kalmar kommun ska instifta ett Klimatpris. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i det lokala klimatarbetet.

Kalmar kommun pilotkommun i unikt forskningsprojekt om klimatpåverkan från konsumtion på lokal nivå

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-12-10 08:55 CET - Kalmar kommun

Syftet med projektet är att ta fram verktyg som gör att kommuner för första gången kommer kunna beräkna konsumtionsutsläppen och se var åtgärder gör störst nytta. Projektet heter ”Accelerera mot Agenda 2030: minskade klimatfotavtryck på lokal nivå” och drivs av Stockholm Environment Institute.

Kalmar kommun i topp i miljöranking

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-24 11:53 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun placerar sig i topp när tidningen Aktuell hållbarhet rankar Sveriges miljöbästa kommuner 2018.

Pressinbjudan: EU-medel ska lyfta Malmfjärden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-10 15:14 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun, tillsammans med Linnéuniversitetet och Teknikmarknad AB, har beviljats en stor summa medel från EU-programmet LIFE. Utöver EU är även Havs- och vattenmyndigheten medfinansiärer. Pengarna ska gå till ett fyraårigt projekt i de västra delarna av Malmfjärden, som utan åtgärder riskerar igenväxning. 

Pressinbjudan: EU-medel ska lyfta Malmfjärden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-08-10 15:14 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun, tillsammans med Linnéuniversitetet och Teknikmarknad AB, har beviljats en stor summa medel från EU-programmet LIFE. Utöver EU är även Havs- och vattenmyndigheten medfinansiärer. Pengarna ska gå till ett fyraårigt projekt i de västra delarna av Malmfjärden, som utan åtgärder riskerar igenväxning. 

Besök Geodome – en unik klimatupplevelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-03 08:00 CEST - Kalmar kommun

Lägg dig till rätta och få nya perspektiv på klimatförändringarna och vad vi kan göra för att minska utsläppen och anpassa samhället. Du hörde rätt! Välkommen till Stortorget i Kalmar i morgon fredag 4 september när klimatdata visualiseras i en Geodome.

Safari i Kalmars vatten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-02 08:00 CEST - Kalmar kommun

Vill du veta hur musslor räddar Östersjön? Hur alger kan rena vatten? Hur ett dämme fungerar? Följ med på hållbarhetssafari med tema vatten den 3 och 5 september i Kalmar. Den 3 september får du även höra biståndsminister Isabella Lövin berätta om sitt vattenengagemang.

Kalmar kommun fortsätter klättra i miljöranking

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-25 13:27 CEST - Kalmar kommun

För sjunde året i rad gör tidningen miljöaktuellt en kommunranking med fokus på kommunens miljöarbete. I år kom Kalmar kommun på plats 31, vilket är 22 platser bättre än 2014. Tittar man till 2013 så har vi ökat vår placering med 46 platser.

Kalmars första förskola med el från solen invigs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-17 09:00 CEST - Kalmar kommun