Utökade öppettider på alla våra återvinningscentraler

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-09 09:16 CEST - Kretslopp Sydost

Från och med måndag 30 oktober är det öppet lite längre och lite oftare på KSRR:s samtliga återvinningscentraler (ÅVC).

Solsatsning i Blekinge!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-09 06:30 CEST - Energikontor Sydost

10 oktober samlas över 60 fastighetsägare, arkitekter och planerare i Sölvesborg för att delta på en utbildning om solenergi i byggnader. Utbildningen arrangeras av Energikontor Sydost Länsstyrelsen i Blekinge län och Sölvesborgs kommun.

Välkommen till dialog för en hållbar textil värdekedja, första mötet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-06 11:03 CEST - Naturvårdsverket

Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen kommer att pågå i tre år och vid varje dialogmöte kommer ett speciellt tema att belysas. Som journalist är du välkommen att delta på första mötet i dialogen.

84 procent tycker träd i städer är viktigt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-02 10:33 CEST - Naturvårdsverket

Studier visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med trädplantering i städer eftersom träden bidrar till bättre luft, vatten och klimat. Naturvårdsverket frågade allmänheten i en Sifo-undersökning hur viktigt de tycker det är med träd i städer. 84 procent svarar att det är mycket viktigt.

Ekologiskt ökar snabbast på Lidl

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-28 14:00 CEST - EkoMatCentrum

Utbudet av ekologiskt har ökat med 117 %, sedan 2014 i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker. Det blir mer och mer att välja på för den trägne ekokonsumenten. Det visar Ekomatcentrums och Naturskyddsföreningens senaste rapport, "Hållbart utbud i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker, juli 2017". Lidl i Märsta har ökat mest, med 385%. Även Stora Coop i Märsta har ökat starkt, särskilt det senaste året.

Fossilfritt Stockholm temat när 226 företag i Stockholms Klimatpakt firar tio år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-27 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu fyller Stockholms stads företagsnätverk Klimatpakten 10 år. Nätverket är ett samarbete mellan Stockholms stad och i dagsläget 226 företag och organisationer som alla arbetar tillsammans för klimatet. Det gemensamma målet är att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen.

Första spadtaget taget för Kalmars nya återvinningscentral

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-22 15:15 CEST - Kretslopp Sydost

I ett strilande höstregn kunde KSRR äntligen ta det första spadtaget för det som om knappt ett år ska bli Kalmars nya återvinningscentral.

Naturvårdsverket föreslår förbud mot uranbrytning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-18 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud mot utvinning av uran i Sverige bör utformas. Idag redovisas uppdraget till regeringen, med förslag om att lägga till en ny bestämmelse som reglerar uranbrytning i miljöbalken.

Första spadtaget för KSRR:s nya återvinningscentral

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-18 08:09 CEST - Kretslopp Sydost

Byggnationen av KSRR:s nya huvudkontor påbörjades redan i våras. Det var den första delen av två i projektet ”Flytt från Tegelviken”. Nu är det dags för nästa fas där en ny återvinningscentral ska byggas under samma tidsram.

Seminarium om Energilyftet – besök i träbaserade studentlägenheter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-15 14:15 CEST - Energikontor Sydost

18 september kl 09.00 i Växjö samlas ett tjugotal personer från olika delar av fastighetsbranschen för ett seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens utbildning i lågenergibyggande. Växjöbostäder visar upp sitt nya byggprojekt med 248 studentlägenheter ovanpå en 3000 m2 ICA-butik.