Stora kliv för klimatsmarta transporter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-20 11:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beslutar idag att stötta 174 nya klimatsmarta åtgärder genom Klimatklivet. Projekten får sammanlagt 342 miljoner kronor, och representerar en bredd som behövs för att Sverige ska nå målen om fossilfria transporter till 2030.

Ungefär lika många lodjur som i fjol

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-15 14:20 CEST - Naturvårdsverket

Resultaten från årets inventering visar att det finns ungefär 1220 lodjur i Sverige. Populationen ligger därmed fortfarande över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer. Baserat på resultatet ger Naturvårdsverket länsstyrelserna fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur.

Årets naturfotograf utsedd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-14 09:36 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2016 är Mats Andersson. Stipendiet delas ut för 26:e året och prissumman är 25 000 kronor.

borrsvängen.se - Nu egen hemsida!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-12 10:56 CEST - Borrföretagen

Borrsvängen.se är en digital utgåva av branschtidningen Borrsvängen. Här kommer främst innehåll från den tryckta tidningen publiceras, men även exklusiva nyheter utlovas.

Produktion av flytande biogas en möjlighet för Småland och öarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-12 09:13 CEST - Energikontor Sydost

Under förmiddagen den 13 juni hålls ett seminarium om flytande biogas till land och till sjöss arrangerat av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kalmar län. Föreläsare från Scania, Destination Gotland, E.ON, SWECO, Energigas Sverige och Puregas Solutions talar bland annat om marknadspotential, förutsättningar för produktion och styrmedel för att förverkliga potentialen för biodrivmedel även för tunga fordon och sjöfart.

Stockholm näst bäst i landet på klimatanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-08 11:58 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag publiceras en ny kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. I kartläggningen har man undersökt alla Sveriges kommuners beredskap för klimatförändringar och klimatanpassning. Stockholm hamnar på andra plats i rankningen, och Uppsala kniper förstaplatsen.

Ändrad hämtdag i midsommar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-07 14:15 CEST - Kretslopp Sydost

De av KSRR:s kunder som har ordinarie avfallshämtning på midsommaraftonen den 23 juni, får istället kärlen tömda under onsdagen den 21 juni.

Ny innovationstävling ska minska industriutsläpp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-07 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Hur kan en ny Öresundsbro byggas utan växthusgasutsläpp? Svaret på frågan ska arbetas fram i en unik innovationstävling. Tävlingen kommer att bidra till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från industrin och är resultatet av ett nytt samarbete mellan myndigheter, näringsliv och forskning.

Ett steg på vägen mot minskade utsläpp av mikroplaster

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-02 09:45 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har identifierat vilka källor som står för de största utsläppen av mikroplast i Sverige. Kunskap och medvetenheten om mikroplaster behöver öka. Forskning, förbättrad upphandling, vägledning, dialog och informationsinsatser föreslås för minskade utsläpp av mikroplaster i Sverige.

Små förändringar i vargstammen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-01 14:23 CEST - Naturvårdsverket

Resultatet från den senaste varginventeringen under vintern 2016/17 visar att det fanns cirka 355 vargar i Sverige. Det är ungefär lika många som förra vintern då inventeringsresultatet visade cirka 340 vargar. Naturvårdsverket har även delegerat rätten att besluta om licensjakt på varg.