Medierapportering Östergötland Q1 2016

Dokument - Publicerad: 2016-04-13 15:15 CEST - NewsMachine AB

Medierapportering Värmland Q1 2016

Dokument - Publicerad: 2016-04-14 13:54 CEST - NewsMachine AB

Mästerkockens seniormat

Dokument - Publicerad: 2016-05-23 15:39 CEST - Micasa Fastigheter

2013 var femte året i rad som tävlingen Mästerkockens seniormat ägde rum på festivalen Smaka på Stockholm. Det firar vi med att ge ut en jubileumsbok med tävlingens samtliga recept. Syftet med tävlingen är att utmana välrenommerade kockar att skapa nya maträtter som ska tilltala seniorer.

Primärvårdstillsyn: Varför händer det igen

Dokument - Publicerad: 2017-03-27 08:35 CEST - Inspektionen för vård och omsorg

Varför händer det igen? Om patientsäkerhetsarbete i primärvården. Grunden för rapporten är en nationell tillsyn av 30 vårdcentral som IVO genomfört under 2016.

Rapport: Den personliga assistansens alternativkostnader

Dokument - Publicerad: 2017-05-17 11:44 CEST - RBU