Positiv utveckling för Sametinget

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-04-11 10:48 CEST - Sametinget

Sametingets ekonomiska redovisning över 2018 får bra betyg av Riksrevisionen. Granskningen som Riksrevisionen gjort efter att Sametinget lämnat in sin årsredovisning föranleder inga rättelser eller kompletteringar. Det är glädjande besked för Sametingets ledning.

Sametinget deltar på 100-årsjubileum i Östersund

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-01 10:46 CET - Sametinget

5-9 februari 2018 kommer Sametinget att fira hundraårsjubileet av det första samiska landsmötet på svensk sida. Då samlas ledamöterna i Staare/Östersund. På måndag är det partiöverläggningar och seminarium. Onsdag till fredag pågår plenum på Hotell Gamla Teatern. Tisdagen den 6 februari är det Samernas nationaldag och kl. 17 äger en högtidlig invigning av Staare2018 rum utanför Rådhuset.

Rapport över samers psykosociala ohälsa överlämnad till regeringen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-21 07:00 CEST - Sametinget

Sametingets projektledare Petter Stoor är nu klar med rapporten som sammanställer den kunskap som finns om samers psykosociala ohälsa. Uppdraget har varit av kartläggande, analyserande och tillgängliggörande karaktär. Rapporten innehåller även en mängd förslag på åtgärder som kan leda till bättre efterlevnad av den svenska statens hälsorelaterade skyldigheter mot samerna.

Kampanj med samiska språket i fokus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-31 08:58 CEST - Sametinget

Tisdagen den 31 maj 2016 startar den norska "Sámás muinna"-kampanjen i Sverige. Norska Sametingets president Aili Keskitalo kommer till Sametingets plenum i Östersund och överräcker stafettpinnen till svenska Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

Sametingets ledamöter samlade i Staare/Östersund v. 22

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-31 08:21 CEST - Sametinget

Sametinget håller årets andra plenum i Staare/Östersund på Clarion Hotel Grand den 31/5-2/6 2016. På föredragningslistan står bland annat placeringsort för parlamentsbyggnad, kulturpolitiskt och språkpolitiskt handlingsprogram. Styrelsens arbete kommer att debatteras, samt ett stort antal motioner.