Miljöpartiet utlovar en levande stad med mer utrymme för människor och mindre för bilar i sitt valmanifest

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-21 08:56 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenterar Miljöpartiet i Stockholms stad sitt valmanifest – 29 punkter för att stärka Stockholms klimatarbete, prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför bilar och bygga en stad där alla barn får goda uppväxtvillkor. Miljöpartiet vill att Stockholm alltid ska ligga i framkant i klimatarbetet, där arbetet för miljö och klimat gör tydliga avtryck i alla politiska frågor.

Förslag: nya riktlinjer för konstgräs i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-12 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Konstgräsplaner är, efter vägtrafiken, en av de största utsläppskällorna av mikroplast i naturen, och enligt IVL sprids varje år cirka 2000 ton mikroplast från Sveriges konstgräsplaner. Nu presenterar Stockholms stad nya förslag till riktlinjer som främst fokuserar på att begränsa användningen av gummigranulat i konstgräsplaner och att ställa tydliga kemikaliekrav.

Stockholms stad bäst på miljöbilar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-02 14:25 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu står Stockholms stad som ensam vinnare, efter att i fyra år delat första platsen i utmärkelsen miljöbilsbästa kommun. Företaget Bisnode och organisationen Miljöfordon Sverige rankar varje år hur väl kommuner lyckats med att miljöanpassa sin egen fordonspark. Staden har höga ambitioner. 2030 ska organisationen vara fossilbränslefri men redan idag ligger målet för den egna bilparken på 100 % miljöbilar. Elbilar skall väljas i första hand och därefter gasbilar.

Bättre kunskap ökar förmågan att upptäcka våld i nära relationer

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-16 12:55 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Personer som utsätts för våld i nära relationer upplever ofta att det är svårt att berätta om sin utsatthet. Det är därför avgörande att yrkesverksamma som möter våldsutsatta har kunskap och förmåga att se tecken på våld och ställer frågor om det. Under de kommande tre åren ska 12 000 medarbetare i staden utbildas genom en skräddarsydd uppdragsutbildning på Karolinska Institutet. Detta är den största utbildningssatsning som Stockholms stad har gjort inom området våld i nära relationer.

Bostadsrättsföreningar leder vägen mot fossilbränslefri stad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-22 10:33 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I det Klimatklivsfinansierade projektet Fixa Laddplats har Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm arrangerat seminarier och tagit fram informationsmaterial som ska hjälpa bostadsrättsföreningar inrätta laddstolpar i garage och på parkeringsplatser. Senaste rapporten visar att cirka 1000 laddplatser har installerats eller ska installerats som en direkt följd av att man tagit del av Fixa Laddplats-projektet under 2017.

Klart: Större naturreservat i Årstaskogen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-30 07:01 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Efter samråd med sakägare och webenkät med de närboende föreslår staden nu att utöka det kommande naturreservatet i Årstaskogen med den omtyckta Trollparken. Det reservatsförslag som i december ska beslutas i stadens nämnder blir nu cirka 1 hektar större än det förslag som presenterades tidigare under året.

Katarina Luhr representerar Stockholms stad på COP23 i Bonn 9-13 november

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-07 10:07 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

FN:s årliga klimattoppmöte arrangeras i år i Bonn, och miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) representerar Stockholms stad. Städer spelar en viktig roll i klimatomställningen då det är i städer som den största klimatpåverkan sker. Stockholms stad har som mål att vara fossilbränslefritt 2040.

Stockholm inrättar nytt naturreservat i Rågsved

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-02 07:01 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Majoriteten i Stockholms stad presenterar nu förslag på det tredje naturreservatet som inrättas under mandatperioden. Rågsveds friområde kallas även Kräppladalen och är ett stort natur- och friluftsområde i södra Stockholm på gränsen till Huddinge, och området är en del av Hanvedenkilen.

Stockholm bäst i Sverige på kemikaliehantering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-25 09:39 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

På Chemicals Management Summit 2017, en konferens som arrangerades av Aktuell Hållbarhet idag, mottog miljöborgarrådet Katarina Luhr och Stockholms Kemikaliecentrum pris för Stockholms kemikaliearbete. Aktuell Hållbarhet har i en undersökning ställt frågor till Sveriges bästa miljökommuner om det proaktiva kemikaliearbetet och hur man avser nå miljömålet om giftfri miljö. Stockholms stad knep förstaplatsen framför Järfälla och Göteborg.

Fossilfritt Stockholm temat när 226 företag i Stockholms Klimatpakt firar tio år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-09-27 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu fyller Stockholms stads företagsnätverk Klimatpakten 10 år. Nätverket är ett samarbete mellan Stockholms stad och i dagsläget 226 företag och organisationer som alla arbetar tillsammans för klimatet. Det gemensamma målet är att minska energianvändningen och växthusgasutsläppen.